MENU

Virpuļstrāvas kontrole (ET) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 17.05.2021. Vēlams pieteikties līdz 23.04.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 1200,00+PVN

ET  I LĪMENIS (40 h):

 • Ievads                                                                  2 h
 • Metodes Metodes fiziskie pamati                        15 h
 • Virpuļstrāvas kontroles iespējas                          1 h
 • Virpuļstrāvas kontroles instrumenti un līdzekļi     2 h
 • Virpuļstrāvas pārveidotāju signālu analīze           2 h
 • Defekti. Defektu klasifikācija                                4 h
 • Drošības noteikumi                                              1 h
 • Praktiskas nodarbības                                          13 h
 • Metodes fiziskie pamati                                        1 h
 • Praktiskās nodarbības                                          13 h
   

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

ET II LĪMENIS (90 h):

 • Ievads                                                                                       6 h
 • Metodes fiziskie pamati                                                            27 h
 • Virpuļstrāvas kontroles iespējas                                               2 h
 • Virpuļstrāvas kontroles instrumenti un līdzekļi                         5 h
 • Virpuļstrāvas pārveidotāju signālu analīze                               4 h
 • Normatīvie tehniskā dokumentācija (ET)                                 6 h
 • Defekti. Defektu klasifikācija                                                    8 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                                                   3 h
 • Praktiskās nodarbības                                                             29 h