MENU

Ultraskaņas metode (UT) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 17.05.2021. Vēlams pieteikties līdz 23.04.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 2000,00+PVN

 

UT  I LĪMENIS (40 h):

 • Metodes (UT)                                                            0,5 h
 • Metodes fiziskie pamati                                             2 h
 • Elastīgo svārstību ierosināsana un uztvēršana         1 h
 • Kontroles metodes                                                     2 h
 • Aparatūra un kontroles līdzekļi                                   4 h
 • Kontroles tehnoloģija :                                                5 h
  • Pamatā metāla kontroles tehnoloģija            1 h
  • Metināto savienojumu kontroles tehnoloģija 2 h
  • Kompozītu kontroles tehnoloģija                   2 h
 • Drošības tehnika                                                       0,5 h
 • Vadlīniju dokumenti                                                   1 h
 • Praktiskās nodarbības                                               24 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 2300,00+PVN

UT II LĪMENIS (80 h):

 • Metodes (UT)                                                                     1 h
 • Metodes fiziskie pamati                                                      6 h
 • Elastīgo svārstību ierosināsana un uztvēršana                  3 h
 • Kontroles metodes                                                              6 h
 • Aparatūra un kontroles līdzekļi                                           10 h
 • Kontroles tehnoloģija:                                                         18 h
  • Tehnoloģiskā karte (instrukcija)                             4 h
  • Pamatā metāla kontroles tehnoloģija                    6 h
  • Metināto savienojumu kontroles tehnoloģija         8 h
 • Kompozītu materiālu kontroles tehnoloģija                          4 h
 • Drošības tehnika                                                                  1 h
 • Vadlīniju dokumenti                                                              1 h
 • Praktiskās nodarbības                                                          70 h