MENU

Radiogrāfijas metode (RT) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 01.07.2021. Vēlams pieteikties līdz 09.06.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 2100,00+PVN

RT  I LĪMENIS (40 h):

 • Radiogrāfijas kontroles (RT) metodes fiziskie pamati            2 h
 • Radiogrāfijas kontroles veikšana                                          20 h
 • Standarti un noteikumi                                                           3 h
 • Materiālzinātne                                                                      3 h
 • Vispārīgas prasības drošībai                                                 3 h
 • Praktiskās nodarbības                                                           9 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 2600,00+PVN

RT II LĪMENIS (80 h):

 • Radiācijas kontroles (RT) Metodes fiziskie pamati                   6 h
 • Radiogrāfijas kontroles veikšana                                             20 h
 • Materiālu struktūras izpēte                                                       5 h
 • Kontroles iekārtas, palīgmateriāli, kontroles procedūras         10 h
 • Attēla kvalitāte                                                                          10 h
 • Fotografēšanas tehnika                                                            15 h
 • Dokumentācijas novērtēšana                                                   5 h
 • Instrukcijas par tehnisko drošību un radiācijas aizsardzību     8 h
 • Defekti                                                                                      3 h
 • Standarti, noteikumi, aprēķinu formulas                                   8 h
 • Materiālzinātne                                                                         3 h
 • Praktiskās nodarbības                                                             27 h