Tērauda konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 1090. Būvniecības procesi un būvuzraudzība

APMACĪBU SEMINĀRS: TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS SASKAŅĀ AR LVS EN 1090. BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

Visas tērauda konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās pusesBūvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Padziļinātais seminārs par tērauda konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 1090 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

 

Semināra programma:

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
 • 6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 1990 principi
 • Tērauda konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 1090
 • Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida
 • Kvalitātes prasības metināšanas darbiem
 • Kvalitātes prasības skrūvētiem savienojumiem
 • Kvalitātes prasības tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai atkarībā no vides iedarbēm
 • Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma)
 • Praktiski piemēri
 • Diskusijas.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem Apmācības būvniekiem