Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem

TUV NORD Baltik online-video semināri

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: Pieaugušo neformālās izglītības iestādei „Tehnisko ekspertu mācību centrs”, reģistrācijas Nr.3380802298.

TUV NORD Baltik online-semināri ir video formāta apmācību veids, kuru iespējams apgūt interneta vidē, izmantojot datoru, mobilo telefonu, vai citas ierīces, jebkurā Jums ērtā laikā un vietā.

Online-semināri ir profesionālās pilnveides semināra profesionāls video ieraksts.

Lai labāk apgūtu tēmu, viena mēneša laikā video semināru iespējams noklausīties atkārtoti neierobežotu skaitu reizes.

Neskaidros jautājumus jūs varēsiet uzdot apmācību semināra vadītājam pēc semināra noskatīšanās, sūtot savus jautājumus uz apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācību semināru mācību materiāli tiks nosūtīti uz jūsu noradīto e-pasta adresi vienlaicīgi ar piekļuves informāciju. Apliecība par semināra noklausīšanos tiks nosūtīta uz jūsu noradīto e-pasta adresi pēc semināra noskatīšanās.

Vēršam jūsu uzmanību, kā video semināru skatīšanas laikā nav iespējams patīt uz priekšu, tikai atpakaļ un uz priekšu līdz vietai, kur pabeidzāt skatīties semināru. Skatoties videi semināru atkārtoti ierobežojumi tiek noņemti.

 

___________________________________________________________________________

Semināri un apmācības būvniekiem tiek nodrošinātas ar attiecīgiem Latvijas Būvinženieru Savienībā atzītiem sertifikātiem par semināru un apmācību kursiem, un dod kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

 

Informācijai: TUV NORD Baltik ir noslēgts līgums ar LBS un visas mācību programmas ir saskaņotas ar LBS. Par mūsu semināru noklausīšanos LBS piešķir punktus. Būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu organizatoru sarakstā esam ar Nr. 35:

buvinzenierusavieniba.lv/wp-content/uploads/2020/10/Pilnveides-pasakumu-organizatoru-saraksts_tabula_uz-05.10.2020..docx

Apmācības būvniekiemApmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

Tel.: +371 22318572
Fax: +371 67820303
apmacibas@tuv-nord.lv