MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Mācību centrs
    3. Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem

Semināri un apmācības būvniekiem tiek nodrošinātas ar attiecīgiem Latvijas Būvinženieru Savienībā atzītiem sertifikātiem par semināru un apmācību kursiem, un dod kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

 

Papildus informācija: saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 44.5.apakšpunktu būvspeciālistam ir pienākums līdz kārtējā gada 1.aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.

 

Sīkāku informāciju par pieejamajiem kursiem un semināriem var atrast šeit zemāk:

Mācību centrs

Mācību centrs
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija
+371 67370391

+371 22318572

apmacibas@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details