MENU
    1. Usluge
    2. Tehnička inspekcija

Više Informacija

Stabilna tlačna oprema

Tijelo za ocjenu sukladnosti kroz postupke Ocjene sukladnosti (module), provodi i OVJERU KONSTRUKCIJE, te izdaje dokument ODOBRENJE KONSTRUKCIJE za predmetnu tlačnu opremu.
Read more

Spremnici plina u motornim vozilima

TÜV Croatia je kao akreditirano tijelo u proteklih 18 mjeseci uspostavilo suradnju s nizom servisnih radionica za ugradnju plina u vozila koja pripremaju i periodički pregledavaju spremnike. Ovakvim postupkom je omogućeno vlasnicima vozila s ugrađenim plinom da na brz i kvalitetan način pristupe pregledu spremnika te nakon pozitivnih rezultata dobiju i potvrdu s kojom mogu i dalje koristiti spremnik u vozilu.
Read more
DIN EN 1176 Norm für Spielplatzinspektionen

Inspekcija dječjih igrališta

Vlasnici igrališta (gradske uprave, vrtići, hoteli, restorani, trgovački centri, igraonice, benzinske pumpe) odgovorni su za održavanje igrališta na takav način da ona ne predstavljaju opasnost za život i zdravlje korisnika.
Read more
Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details