MENU
  1. Usluge
  2. Tehnička inspekcija

Više Informacija

Stabilna tlačna oprema

Tijelo za ocjenu sukladnosti kroz postupke Ocjene sukladnosti (module), provodi i OVJERU KONSTRUKCIJE, te izdaje dokument ODOBRENJE KONSTRUKCIJE za predmetnu tlačnu opremu.
Read more

Spremnici plina u motornim vozilima

TÜV Croatia je kao akreditirano tijelo u proteklih 18 mjeseci uspostavilo suradnju s nizom servisnih radionica za ugradnju plina u vozila koja pripremaju i periodički pregledavaju spremnike. Ovakvim postupkom je omogućeno vlasnicima vozila s ugrađenim plinom da na brz i kvalitetan način pristupe pregledu spremnika te nakon pozitivnih rezultata dobiju i potvrdu s kojom mogu i dalje koristiti spremnik u vozilu.
Read more

Inspekcija dječjih igrališta

Vlasnici igrališta (gradske uprave, vrtići, hoteli, restorani, trgovački centri, igraonice, benzinske pumpe) odgovorni su za održavanje igrališta na takav način da ona ne predstavljaju opasnost za život i zdravlje korisnika.
Read more
We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.