Politika kvalitete

Politika Kvalitete i okoliša

TÜV NORD Adriatic d.o.o. predan je poslovnoj filozofiji koja se temelji na poštenju i dobrobiti za zaposlenike, klijente i zajednice u kojima posluje.
Kao certifikacijsko i inspekcijsko tijelo, želimo biti prepoznatljivi i prihvaćeni kao kulturan, pouzdan i vjerodostojan poslovni partner.
Kvaliteta znači razumijevanje zahtjeva naših klijenata i ulaganje svih napora da ih ispunimo, dok se u isto vrijeme pridržavamo naših normi i politika te zakonskih i regulatornih obveza.
U svom radu ćemo ispunjavati sve obvezujuće zakonske i druge propise koji se odnose na okoliš. Kroz ovo, a i vlastitu svijest svakog zaposlenika, radit ćemo na zaštiti okoliša, uključivo i sprečavanje onečišćenja okoliša. U svom radu ćemo kontinuirano unapređivati sustav upravljanja okolišem, te težiti ka poboljšanju okolišnih performansi.
Cilj i zadatak našeg poslovanja je pružiti pouzdane usluge certificiranja / inspekcije / verifikacije koje u svakom trenutku ispunjavaju zahtjeve i potrebe naših klijenata kao i drugih zainteresiranih strana, te nadalje utvrditi i razmotriti očekivanja klijenata koja nisu izričito izražena, uvijek imajući u vidu da pružimo dodanu vrijednost našim klijentima.
Osnova za poslove ocjenjivanja, certifikacije, inspekcije i nadzora su relevantne direktive, zakoni i pravilnici, nacionalne i međunarodne norme i interne norme tvrtke.
Cljevi za aktivnosti certifikacije / inspekcije / verifikacije su:
• osigurati da su naše metode pouzdane i nepristrane te da se provode u skladu s dobrom profesionalnom praksom
• osigurati povjerljivost informacija dostavljenih za postupak inspekcije / certifikacije / verifikacije
• osigurati usklađenost naših aktivnosti s međunarodnim normama, nacionalnim i međunarodnim zahtjevima kako bi naše usluge bile priznate na svjetskoj razini.
• održavati sustav upravljanja u skladu s akreditacijskim normama i modelom stalnog poboljšanja.
Osim gore navedenog, predani smo stalnom poboljšanju učinkovitosti Sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Vjerujemo da su zdravlje, sigurnost i okoliš sastavni dio učinkovitog i održivog upravljanja poslovanjem, stoga primjenjujemo sve potrebne i tražene mjere u svojim procesima.
Ulažemo sve napore da imamo na raspolaganju i koristimo svu potrebnu opremu i ljudske resurse u skladu s visokim standardima u svakoj aktivnosti koju obavljamo.
Zaposlenicima ćemo pružiti svu potrebnu obuku u tehničkim pitanjima, kao i u aspektima sustava kvalitete, s ciljem osiguravanja visoke kvalitete i kontinuiranog poboljšanja.
Kako bi ispunio ciljeve tvrtke, TÜV NORD Adriatic posjeduje potrebne akreditacije i/ili priznanja od akreditacijskih tijela, vlasnika standarda, tijela za priznavanje i autorizaciju i vladinih agencija.
Veliku važnost pridajemo nepristranosti u provođenju relevantnih aktivnosti i uvijek se pridržavamo načela upravljanja svakim sukobom interesa, kako bi se osigurala objektivnost usluga.
Uprava i svi zaposleni u TÜV NORD Adriatic d.o.o. odgovorni su za poštivanje pravila našeg sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša. Svojim radom i inicijativom osiguravaju trajno poboljšavanje poslovnih procesa.


Ožujak, 2024.
Direktor, Doc.dr.sc. Đuro Tunjić, dipl.ing.

Izjava O Nepristranosti, Povjerljivosti I Izbjegavanju Sukoba Interesa

Osnovni principi koje primjenjuje TÜV NORD Adriatic u području svoga djelovanja, kako bi dala povjerenje svim zainteresiranim stranama u svoje usluge, su nepristranost, kompetentnost, odgovornost, otvorenost, povjerljivost i odgovaranje na pritužbe. Kako bi osigurala neovisnost, nepristranost i poštenje TÜV NORD Adriatic sa svojim zaposlenicima ni pod kojim uvjetima se ne bavi:

  • Oblikovanjem, proizvodnjom, opskrbom, postavljanjem, uporabom ili održavanjem predmeta certifikacije odnosno inspekcije.
  • Savjetodavnim uslugama koje omogućuju rješavanje pitanja koja predstavljaju zapreku dobivanju certifikata (vidi „Izjavu o poslovanju“)
  • Ni jednom drugom uslugom koja bi mogla ugroziti povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njezina procesa certifikacije odnosno inspekcije
  • Certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom drugih certifikacijskih tijela
  • Pružanjem usluga internih audita kod klijenta
  • Podugovaranjem konzultantskih organizacija za provođenje audita

Nepristranost je dokaz da na sve procese i odluke u procesu certifikacije i inspekcije nema prisile niti utjecaja bilo koje zainteresirane strane, kako klijenta tako niti auditora, inspektora, zaposlenika TÜV NORD Adriatic d.o.o. ili članova Certifikacijskog vijeća. Nepristranost je jedan od najvažnijih dokaza kredibiliteta postupka i certifikata koje izdajemo.

TÜV NORD Adriatic je utvrdila kroz dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom, te dokumentaciju certifikacijskih i inspekcijskih procesa, mogućnosti potencijalnih sukoba interesa te način na koji postupamo u slučaju opasnosti da do sukoba interesa odnosno pristranosti dođe.

Identifikaciju, analizu, te mjere koje planiramo poduzeti u slučaju mogućeg sukoba interesa definirali smo dokumentiranom procedurom PSK 05 Upravljanje nepristranošću.

Kao moguće utjecaje na nepristranost prepoznali smo slijedeće:

  • utjecaje koji proizilaze iz financijskih razloga pojedinca, certifikacijskog ili inspekcijskog tijela
  • utjecaje kao posljedica provođenja savjetodavnih usluga osoba koje su uključene u proces certifikacije
  • utjecaje kao posljedica povjerenja umjesto objektivnih dokaza
  • utjecaje kao posljedica prijetnji

O svim ovim elementima iznimno vodimo računa kroz naše svakodnevne aktivnosti, te na taj način osiguravamo objektivnost procesa certifikacije i inspekcije.

U Zagrebu, 09.12.2019.

Direktor: Doc.dr.sc. Đuro Tunjić, dipl.ing.