MENU

Politika kvalitete

Politika Kvalitete i okoliša

TÜV NORD Adriatic d.o.o. kao član TÜV NORD Grupe, a poštujući načela i postulate svoje matične kuće, ima i svoje posebnosti, te ih želimo objaviti.

Kao certifikacijsko i inspekcijsko tijelo, želimo biti prepoznatljivi i prihvaćeni kao kulturan, pouzdan i vjerodostojan poslovni partner. Naš cilj i zadatak je u svakom trenutku ispuniti zahtjeve naših kupaca te kontinuirano pratiti i razmotriti želje kupaca koje nisu izričito izražene.

U svom radu ćemo ispunjavati sve obvezujuće zakonske i druge propise koji se odnose na okoliš. Kroz ovo, a i vlastitu svijest svakog zaposlenika, radit ćemo na zaštiti okoliša, uključivo i sprečavanje onečišćenja okoliša. U svom radu ćemo kontinuirano unapređivati sustav upravljanja okolišem, te težiti ka poboljšanju okolišnih performansi.

Osnova za poslove ocjenjivanja, certifikacije, inspekcije i nadzora su relevantne direktive, zakoni i pravilnici, nacionalne i međunarodne norme i interni standardi tvrtke.

Naš moto ''BOLJE. BLIŽE. VIŠE.'' želimo pretočiti u nove vrijednosti te tako doprinijeti stalnom poboljšanju sveobuhvatnih aktivnosti usmjerenih kako na naše klijente, tako i na naše zaposlenike i vanjske suradnike.

BOLJE

biti bolji od konkurencije, a jamstvo su naši stručnjaci, iskustvo i znanje

BLIŽE

biti bliže klijentima i inovacijama

VIŠE

više usluga je osnova našeg razvoja, osigurati našim kupcima kompletnu uslugu na jednom mjestu. Ne želimo samo biti nadzor nego i sudjelovati u razvoju, kako u malim, srednjim tako i u velikim organizacijama i projektima.

Na ovaj način najviše doprinosimo razvoju našeg okruženja, klijenata sa kojima surađujemo te potencijalnih klijenata, prema kojima imamo jedinstven i ne diskriminirajući pristup, a na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

Uprava i svi zaposleni u TÜV NORD Adriatic d.o.o. odgovorni su za poštivanje pravila našeg sustava upravljanja, a svojim radom i inicijativom osiguravaju trajno poboljšavanje poslovnih procesa.

  

Direktor, Doc.dr.sc. Đuro Tunjić, dipl.ing.

Izjava O Nepristranosti, Povjerljivosti I Izbjegavanju Sukoba Interesa

Osnovni principi koje primjenjuje TÜV NORD Adriatic u području svoga djelovanja, kako bi dala povjerenje svim zainteresiranim stranama u svoje usluge, su nepristranost, kompetentnost, odgovornost, otvorenost, povjerljivost i odgovaranje na pritužbe. Kako bi osigurala neovisnost, nepristranost i poštenje TÜV NORD Adriatic sa svojim zaposlenicima ni pod kojim uvjetima se ne bavi:

  • Oblikovanjem, proizvodnjom, opskrbom, postavljanjem, uporabom ili održavanjem predmeta certifikacije odnosno inspekcije.
  • Savjetodavnim uslugama koje omogućuju rješavanje pitanja koja predstavljaju zapreku dobivanju certifikata (vidi „Izjavu o poslovanju“)
  • Ni jednom drugom uslugom koja bi mogla ugroziti povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njezina procesa certifikacije odnosno inspekcije
  • Certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom drugih certifikacijskih tijela
  • Pružanjem usluga internih audita kod klijenta
  • Podugovaranjem konzultantskih organizacija za provođenje audita

Nepristranost je dokaz da na sve procese i odluke u procesu certifikacije i inspekcije nema prisile niti utjecaja bilo koje zainteresirane strane, kako klijenta tako niti auditora, inspektora, zaposlenika TÜV NORD Adriatic d.o.o. ili članova Certifikacijskog vijeća. Nepristranost je jedan od najvažnijih dokaza kredibiliteta postupka i certifikata koje izdajemo.

TÜV NORD Adriatic je utvrdila kroz dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom, te dokumentaciju certifikacijskih i inspekcijskih procesa, mogućnosti potencijalnih sukoba interesa te način na koji postupamo u slučaju opasnosti da do sukoba interesa odnosno pristranosti dođe.

Identifikaciju, analizu, te mjere koje planiramo poduzeti u slučaju mogućeg sukoba interesa definirali smo dokumentiranom procedurom PSK 05 Upravljanje nepristranošću.

Kao moguće utjecaje na nepristranost prepoznali smo slijedeće:

  • utjecaje koji proizilaze iz financijskih razloga pojedinca, certifikacijskog ili inspekcijskog tijela
  • utjecaje kao posljedica provođenja savjetodavnih usluga osoba koje su uključene u proces certifikacije
  • utjecaje kao posljedica povjerenja umjesto objektivnih dokaza
  • utjecaje kao posljedica prijetnji

O svim ovim elementima iznimno vodimo računa kroz naše svakodnevne aktivnosti, te na taj način osiguravamo objektivnost procesa certifikacije i inspekcije.

U Zagrebu, 09.12.2019.

Direktor: Doc.dr.sc. Đuro Tunjić, dipl.ing.