MENU

Edukacija

Dolaskom novih tehnologija se mijenja profesionalni život, a s time i želje i ciljevi radnika.  

Nudimo Vam priznate i certificirane edukacije koje odgovaraju Vašim potrebama.  Praktično iskustvo i sveobuhvatno znanje koje je TÜV NORD Adriatic prikupila tijekom postojanja kontinuirano uključujemo u programe naših seminara i događanja.

 

Osposobljavanje je ključno za napredak.