MENU

Opće informacije i upitnici

Priprema za certifikaciju

U skladu s našim procedurama za provođenje procesa certifikacije, potrebne su nam informacije o Vašoj organizaciji kako bi Vam mogli dostaviti korektnu ponudu. Ove informacije su nam također vrlo važne kako bi mogli kvalitetno pripremiti certifikaciju.