Stručnost

O našim uslugama

TÜV NORD Group nudi preko 500 različitih vrsta usluga koje se iz godine u godinu proširuju. Akreditiran je sa više od 120 nacionalnih i internacionalnih akreditacija, te posjeduje internacionalnu mrežu sa više od 1200 iskusnih experata.

TÜV NORD Adriatic d.o.o. nudi većinu usluga iz područja djelovanja TÜV NORD-a i to uglavnom s vlastitim stručnjacima sa svim ovlaštenjima TÜV-a. Naravno da je u svakom trenutku na raspolaganju kompletna infrastruktura TÜV NORD Grupe tako da se u realizaciji zadržava visoka razina kvalitete usluga definirana na razini grupacije.

Osnovne grupacije naših djelatnosti su:

  • Certifikacija sustava
  • Tehnička inspekcija
  • Certifikacija proizvoda
  • Seminari

Opise svake od navedenih grupacija, naći ćete u sljedećim rubrikama zajedno sa popisom aktivnosti.

Zbog usmjerenosti na zadovoljstvo korisnika naših usluga ali i šire zajednice TÜV NORD Adriatic je dokumentirala postupke za upravljanje pritužbama i žalbama.

Ukoliko smatrate da trebate nešto što se ne nalazi u našem popisu, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo u suradnji sa TÜV NORD-om pokušati pronaći rješenje problema za vas.