MENU
  1. Tvrtka
  2. Stručnost

O našim uslugama

TÜV NORD Group nudi preko 500 različitih vrsta usluga koje se iz godine u godinu proširuju. Akreditiran je sa više od 120 nacionalnih i internacionalnih akreditacija, te posjeduje internacionalnu mrežu sa više od 1200 iskusnih experata.

TÜV Croatia d.o.o. nudi većinu usluga iz područja djelovanja TÜV NORD-a i to uglavnom s vlastitim stručnjacima sa svim ovlaštenjima TÜV-a. Naravno da je u svakom trenutku na raspolaganju kompletna infrastruktura TÜV NORD Grupe tako da se u realizaciji zadržava visoka razina kvalitete usluga definirana na razini grupacije.

Osnovne grupacije naših djelatnosti su:

  • Certifikacija sustava
  • Tehnička inspekcija
  • Certifikacija proizvoda
  • Seminari

Opise svake od navedenih grupacija, naći ćete u sljedećim rubrikama zajedno sa popisom aktivnosti.

Zbog usmjerenosti na zadovoljstvo korisnika naših usluga ali i šire zajednice TÜV Croatia je dokumentirala postupke za upravljanje pritužbama i žalbama.

Ukoliko smatrate da trebate nešto što se ne nalazi u našem popisu, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo u suradnji sa TÜV NORD-om pokušati pronaći rješenje problema za vas.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.