Spremnici plina u motornim vozilima

Periodički Pregled Spremnika Plina U Motornim Vozilima -18 mjeseci primjene pravilnika

TÜV NORD Adriatic je kao akreditirano tijelo u proteklih 18 mjeseci uspostavilo suradnju s nizom servisnih radionica za ugradnju plina u vozila koja pripremaju i periodički pregledavaju spremnike. Ovakvim postupkom je omogućeno vlasnicima vozila s ugrađenim plinom da na brz i kvalitetan način pristupe pregledu spremnika te nakon pozitivnih rezultata dobiju i potvrdu s kojom mogu i dalje koristiti spremnik u vozilu.

Nakon što je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH objavilo Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom u Narodnim novinama br. 78/2014 od 27.06.2014. prošlo je 18 mjeseci od primjene istoga. Sa ovim Pravilnikom se dozvoljava uporaba spremnika za UNP i metan (SPP) na 20 godina od datuma proizvodnje pri čemu je potrebno izvršiti periodički pregled nakon 10 godina od datuma proizvodnje spremnika za UNP (članak 8, stavak 3 pravilnika) odnosno 6 godina od datuma proizvodnje spremnika za SPP (članak 8, stavak 4 pravilnika).

Prvi spremnici plina su sukladno novom pravilniku periodički pregledani u rujnu 2014. godine te u nastavku prikazujemo određene trendove i iskustva u proteklih 18 mjeseci. U Republici Hrvatskoj se je uzlazni trend ugradnje plina u vozila dogodio 2004. godine a vrhunac je doživio 2008. godine kada je došlo do poremećaja distribucije UNP na tržištu uz još nekakve druge razloge.

Potreba za donošenjem pravilnika je između ostaloga bila potaknuta i potrebom da se omogući vlasnicima vozila koji su upotrebljavali pogon na plin produženje uporabe spremnika i nakon 10 godina obzirom na stanje spremnika. Statistika je pokazala da se preko 70 % vozila sa ugrađenim plinom vraća u servisne radionice na periodički pregled. Nakon provedenog periodičkog pregleda 95 % vozila dobiva dopuštenje za daljnje korištenje. Oni spremnici plina koji ne zadovolje propisane zahtjeve, sukladno pravilniku im se zabranjuje daljnje korištenje na način da se trajno oštete kako bi se izbjegla mogućnost daljnjeg korištenja.

Nakon provedenog pregleda TÜV Croatia kao akreditirano tijelo za periodički pregled spremnika u vozilima izdaje vlasnicima vozila potvrdu za daljnje korištenje na rok propisan pravilnikom.

Iskustvo u proteklih 18 mjeseci pokazuje da su spremnici plina ugrađeni u vozila marki Citroen, Peugeot u najvećoj mjeri podložni koroziji obzirom na položaj ugradnje (mjesto rezervnog točka ispod vozila sa zaštitnim limom). Isto tako i spremnici ugrađeni u neka terenska vozila ( npr. Lada Niva) sa zaštitom u velikom postotku se mijenjaju sa novim spremnicima.

Kao glavni uzrok zamjena odnosno ne prolaska ispitivanja na periodičkom pregledu su korozijske aktivnosti koje su se odvijale u proteklih 10 godina od datuma ugradnje a spremnici su bili zaštićeni sa zaštitnim kućištem (limom). Upravo zbog toga i novi Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom više ne propisuje obveznu ugradnju zaštitnog kućišta.

TÜV NORD Adriatic je kao akreditirano tijelo u proteklih 18 mjeseci uspostavilo suradnju s nizom servisnih radionica za ugradnju plina u vozila koja pripremaju i periodički pregledavaju spremnike. Ovakvim postupkom je omogućeno vlasnicima vozila s ugrađenim plinom da na brz i kvalitetan način pristupe pregledu spremnika te nakon pozitivnih rezultata dobiju i potvrdu s kojom mogu i dalje koristiti spremnik u vozilu.

Popis servisnih radionica i ispitnih mjesta gdje TÜV NORD Adriatic provodi periodičke preglede spremnika plina na UNP i SPP možete naći u pdf formatu s desne strane ovog teksta.

 

Zaključak:

Donošenje Pravilnika je pokazalo svoju opravdanost obzirom da 95 % svih vozila koja pristupe pregledu dobivaju dozvolu za daljnje korištenje. Preporuka je vlasnicima vozila koji imaju zaštitni lim na spremniku da iste u servisnim radionicama pozorno provjere te u slučaju prisustva korozijskih aktivnosti i uklone. Prema dostupnim podacima Centra za vozila Hrvatske oko 4,5 % (~ 65.000) vozila ima ugrađen sustav za pogon motornih vozila plinom. EU (Direktiva 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva) propisuje da do 2020 godine je potrebno omogućiti korištenje minimalno 20 % vozila na alternativni pogon Zahvaljujući velikoj rasprostranjenosti servisnih radionica u RH (od Splita do Osijeka) omogućena je brza i kvalitetna provjera spremnika za UNP i metan.