SA 8000 - Hệ thống Quản lý trách nhiệm xã hội

SA 8000 - Hệ thống Quản lý trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

SA 8000 là một chương trình chứng nhận xã hội hàng đầu thế giới, đưa ra các yêu cầu hoàn thiện các điều kiện làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp, trang trại hay văn phòng, do Social Accountability International (SAI), một chi nhánh của Hội đồng ưu tiên kinh tế (CEP), phát triển và giám sát và được ban hành năm 1997. SA8000 được xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền.

Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế là một tổ chức Phi chính phủ, chuyên hoạt động về các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt tại New York      

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn SA8000

 • Lao động trẻ em
 • Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc
 • Sức khỏe va sự an toàn
 • Tự do lập hội & Quyền thương lượng tập thể
 • Phân biệt đối xử
 • Thực hành kỷ luật
 • Giờ làm việc
 • Thù lao
 • Hệ thống quản lý 

Mục đích của SA 8000 nhằm trao quyền và bảo vệ người lao động tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho một tổ chức và nằm trong sự kiểm soát, ảnh hưởng của tổ chức đó, bao gồm người lao động được tuyển dụng bởi chính tổ chức và các nhà cung ứng, các nhà thầu phụ hoặc các nhà cung cấp thứ cấp và người lao động tại nhà. Một tổ chức phải (bắt buộc) tuân theo tiêu chuẩn thông qua một Hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả.    
 

Lợi ích khi áp dụng SA 8000

 • Chứng minh sự cam kết của công ty đối với vấn đề trách nhiệm xã hội và đối xử với nhân viên một cách đạo đức, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu
 • Nâng cao hình ảnh công ty, tạo niềm tin cho các bên về mặt trách nhiệm xã hội.
 • Cải thiện việc quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng.
 • Tăng năng suất, tối ưu hiệu quả quản lý.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng hơn và có thể xâm nhập vào thị trường mới có yêu cầu cao.
 • Có vị thế tốt hơn đối với thị trường lao động vì thể hiện rõ cam kết về các chuẩn mực đạo đức, xã hội, giúp công ty dễ dàng thu hút nguồn nhân lực giỏi, có kỹ năng. 
 • Tăng lòng trung thành và cam kết của người lao động đối với công ty.      
   

Vì sao chọn TUV NORD Việt Nam?

 • Đội ngũ chuyên gia toàn cầu, chuyên nghiệp
 • Chuyên gia TUV NORD Việt Nam giàu kinh nghiệm (trên 10 năm), đã từng tham gia rất nhiều các cuộc đánh giá về Trách nhiệm xã hội.