Quy định sử dụng dấu chứng nhận

Nghiêm cấm sử dụng dấu chứng nhận trên bản thân sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm được đóng gói / đóng thùng riêng biệt.
Nghiêm cấm sử dụng dấu chứng nhận trên các bao, gói sản phẩm.
Dấu chứng nhận được phép sử dụng trong các tài liệu, được dùng cho hoạt động quảng cáo

Kính mời Quý vị xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Xin cảm ơn.