Quy trình xử lý phản hồi và kháng nghị

Quy trình này được xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động giải quyết các phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan thực hiện bởi TUV NORD Việt Nam được thiết lập, được kiểm soát và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-3, ISO/TS 22003 và ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, SA 8000, BSCI, ISO 22000, HACCP... cũng như các yêu cầu khác của tổ chức TUV NORD Việt Nam và các bên liên quan.
Kính mời Quý vị tham khảo trong file đính kèm. Xin cảm ơn.