MENU

Chúng tôi triển khai các dịch vụ về Năng lượng

Xem thêm

Chúng tôi chứng nhận các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Xem thêm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng

Xem thêm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ công nghiệp

Xem thêm

Dịch vụ

Tin tức & Sự kiện

Chất lượng quốc gia: Quản lý năng lượng theo ISO 50001

Năng lượng chiếm 1 tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất của các doanh nghiệp và ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, doanh nghiệp cần xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 để kiểm soát việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Tiêu chuẩn có những nguyên tắc, những quy định chặt chẽ, giải quyết mong muốn của doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu sử dụng năng lượng. TUV NORD đang đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp áp dụng và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001.
Xem thêm

Đào tạo kỹ năng phỏng vấn năng lực trên nền tảng TUVNORD Meet

Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc tập trung đông người rất hạn chế, TUVNORD Việt Nam đã tổ chức khoá đào tạo kỹ năng phỏng vấn năng lực cho các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec nằm trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, thông qua giải pháp đào tạo trực tuyến TUVNORD Meet. Với chương trình đào tạo đặc thù này, chỉ trong vòng 2 buổi, người học sẽ được trang bị những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất về phỏng vấn, đồng thời biết cách phỏng vấn để tuyển chọn được các nhân sự phù hợp cho từng vị trí trong doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa nguồn lực nội tại và mang đến thành công bền vững.

Công nhận hệ thống CORSIA của TUV NORD Việt Nam

Sau một thời gian gấp rút và rất cố gắng từ các thành viên triển khai xây dựng hệ thống Thẩm tra phát thải khí CO2 theo chương trình CORSIA, TUV NORD Việt Nam đã được công nhận đủ năng lực triển khai công việc này. Thông qua chương trình này, TUV NORD Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận mở rộng sản phẩm và bán chéo cho các doanh nghiệp trong Ngành Hàng không, một ngành rất có tiềm năng phát triển trong tương lai, mặc dù thời điểm này bị ảnh hưởng lớn bởi COVID 19.

Khách hàng tiêu biểu