PMSA - Hệ thống đo lường và giám sát điện năng tự động

PMSA - Hệ thống đo lường và giám sát điện năng tự động

Hệ thống đo lường và giám sát điện năng tự động là gì?

Hệ thống đo lường và giám sát điện năng tự động PMSA – Power Management System with Alarm and Protection Action, trong đó chữ A có nghĩa là Alarm and Action, là hệ thống đồng bộ cho phép thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu liên quan đến điện năng và sản lượng cũng như một số thông tin về ngưỡng cảnh báo của các đại lượng đo lường cần kiểm soát trong nhà máy, phân xưởng, tòa nhà.        
 

Lợi ích của hệ thống PMSA

 • Thu thập dữ liệu tiêu thụ điện tự động, đều đặn, chính xác và tin cậy.
 • Giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào việc thu thập tiêu thụ điện thủ công
 • Giảm chi phí nhân sự liên quan.
 • Cho phép hiển thị trực quan thông số tiêu thụ điện để đưa ra các quyết định về quản lý chính xác và kịp thời
 • Cho phép phát hiện các bất thường trong hoạt động của máy móc (ví dụ: tiêu thụ điện cao bất thường) để có biện pháp quản lý, bảo dưỡng máy móc kịp thời.
 • Giảm tối đa các sai sót so với quá trình thực hiện giám sát thủ công;
 • Cung cấp dữ liệu để phân tích tiêu thụ điện tương ứng với sản lượng, đặc điểm sản phẩm.
 • Cung cấp dữ liệu để phân tích cơ hội cải tiến, tiết giảm sử dụng năng lượng điện.       

Giá trị mang lại cho khách hàng

 • Nâng cao năng lực Quản lý và giám sát điện năng tại Doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp kiểm soát năng lượng một cách trực quan và chính xác;
 • Giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí nhân công giám sát tại chỗ, hay các hỏng hóc máy móc không được báo trước. 
 • Giúp doanh nghiệp giảm tối đa các sai sót so với quá trình thực hiện giám sát thủ công;
 • Giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng tránh thời gian chết máy;
 • Giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định hợp lý trong sữa chữa hoặc đầu tư mới để đạt hiệu quả tốt nhất.