Quy trình xử lý khiếu nại và kháng nghị

Quy trình này được thiết lập bởi Tập đoàn TUV NORD và TUV NORD Việt Nam nhằm tiếp nhận, giải quyết các phản hồi và kháng nghị từ khách hàng và các bên liên quan đối với các dịch vụ mà TUV NORD Việt Nam đang cung cấp một cách kịp thời, thoả đáng và phù hợp. Cụ thể hơn:

  • Với các dịch vụ chứng nhận cho hệ thống quản lý như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, SA 8000, BSCI, SMETA, ISO 22000, HACCP...  tuân thủ theo ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-3, ISO/TS 22003, ISO 27006, ISO 50003
  • Với các dịch vụ giám định kỹ thuật tuân thủ theo ISO 17020 
  • Với các dịch vụ thẩm định và thẩm tra công bố khí nhà kính như tiêu chuẩn ISO 14064-1 tuân thủ theo ISO 17029, ISO 14065 và ISO 14064-3