MENU

Sera gazı Emisyonu

Sera Gazı Emisyonu Belgelendirme Hizmetleri

Küresel ısınmanın uzun vadede getireceği sonuçlar nedeniyle, iklim değişimi çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle sanayi ülkeleri, sera gazlarının emisyonunun azaltımını Kyoto protokolü ile garanti etmiştir. Bu garantinin sağlanabilmesi için emisyon azaltım kredilerinin başlatılması konusunda dünya çapında talep oluşturulmuştur.

Kyoto Protokolünün "esnek iklim koruma araçları" emisyon azaltma hedeflerine ulaşılmasında önemli bir araçtır. Ancak, CO2 sertifikaları kullanarak emisyon ticaretinin yapılmasına da olanak tanınmaktadır. Bu ticarette, işletmeler, geliştirdikleri projeler ile emisyon azaltımı sağlamaları durumunda, bu azaltıma karşılık gelen ve ticareti yapılabilen sertifika almaya hak kazanmaktadır. TÜV NORD CERT, bu alanda tanınmış ve güvenilir bir kurum olarak şu hizmetleri sunmaktadır :

JI / CDM projelerinin onaylanması (Validation), doğrulanması (Verification) ve belgelendirilmesi (Certification)

Ortak Uygulama (JI-Joint Implementation) ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları (CDM-Clean Development Mechanism) temelli projelerin kullanımı ile, sanayileşmiş ülkeler ve bu ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler, diğer sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile işbirliği yaparak emisyon kredileri satın alabilir. JI ve CDM projeleri, BM İklim Sekretaryası (UNFCCC- UN Climate Secretariat (UNFCCC) tarafından akredite edilmiş ve Belirlenmiş Operasyonel Kurum (DOE- Designated Operational Entities) olarak bilinen bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetime tabidir.

TÜV NORD CERT, JI ve CDM projelerinin denetlenmesi için Birleşmiş Milletler İklim Sekretaryası (UNFCCC) tarafından akredite edilmiştir. Dünyanın en büyük DOE’lerinden biri olan TÜV NORD CERT, enerji ve çevre sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile, karbon piyasası içinde sürdürülebilir kalkınma isteyen yatırımcılar ve danışmanlar için tarafsız ve yetkin bir ortaktır.

TÜV NORD CERT son yıllarda Avrupa’nın yanısıra, Brezilya, Hindistan ve Afrika’da 600'den fazla JI / CDM projesine destek vermiştir.

TÜV NORD CERT, ayrıca Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS- Union Emission Trading System) için doğrulayıcı olarak hizmet vermektedir.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com