Testēšana ar sagraujošās kontroles metodēm (mehāniskā testēšana)

Testēšana ar sagraujošām metodēm

Mehāniskās (sagraujošās) testēšanas laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs T-177.

 

Laboratorijas eksperti veic dažādu materiālu paraugu testēšanu ar mehāniskām (sagraujošās kontroles) metodēm:

 

  • Virsmas cietības tests (LVS EN ISO 9015-1:2011 - Cietības pārbaude. I. Daļa: lokmetināto savienojumu cietības pārbaude (ISO 9015-1:2001))
  • Lieces tests (LVS EN ISO 7438:2021- Metāliskie materiāli. Lieces tests (ISO 7438:2020) un LVS EN ISO 5173:2010 - metālisko materiālu metināto šuvju graujošā testēšana/ Lieces pārbaude. Lieces testi. (ISO 5173:2009))
  • Triecienstigrības testēšana (LVS EN ISO 148-1:2017- Metāliskie materiāli. Šarpi svārsta triecientests. I.daļa: Testēšanas metode (ISO 148-1:2016) un LVS EN ISO 9016:2013 graujoša testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Tricientesti. Testējamā parauga novietojums, iegriezuma orientācija un pārbaude (ISO 9016:2012))
  • Stiepes (šķērsvirzienā) tests (LVS EN ISO 4136:2013 - Graujoša testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirzienā stiepes pārbaude (ISO 4136:20132))
  • Stiepes tests (LVS EN ISO 6892-1:2020 - Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1.daļa:Testa metode istabas temperatūrā ( ISO 6892-1:2019))
  • Laušanas tests (LVS EN ISO 9017:2018 - Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšanā.  Laušanas tests (ISO 9017:2017))
  • Makroskopiskā metināto šuvju pārbaude (LVS EN ISO 17639: 2013 - Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude (ISO 17639:2003)).

Kontaktinformācija

Elmārs Madžulis
Sāremas 3, Rīga, LV-1005
+371-67370396

Tel.: +371-22004290
Fax: +371-67820303
elmars.madzulis@tuv-nord.lv