MENU

Testēšana ar sagraujošās kontroles metodēm (mehāniskā testēšana)

  • Testēšana ar sagraujošām metodēm
  • +371-22004290
  • +371-67370396

Testēšana ar sagraujošām metodēm

Mehāniskās (sagraujošās) testēšanas laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs T-177.

 

Laboratorijas eksperti veic dažādu materiālu paraugu testēšanu ar mehāniskām (sagraujošās kontroles) metodēm:

 

  • Virsmas cietības tests (LVS EN ISO 9015-1:2011 - Cietības pārbaude. I. Daļa: lokmetināto savienojumu cietības pārbaude (ISO 9015-1:2001))
  • Lieces tests (LVS EN ISO 7438:2021- Metāliskie materiāli. Lieces tests (ISO 7438:2020) un LVS EN ISO 5173:2010 - metālisko materiālu metināto šuvju graujošā testēšana/ Lieces pārbaude. Lieces testi. (ISO 5173:2009))
  • Triecienstigrības testēšana (LVS EN ISO 148-1:2017- Metāliskie materiāli. Šarpi svārsta triecientests. I.daļa: Testēšanas metode (ISO 148-1:2016) un LVS EN ISO 9016:2013 graujoša testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Tricientesti. Testējamā parauga novietojums, iegriezuma orientācija un pārbaude (ISO 9016:2012))
  • Stiepes (šķērsvirzienā) tests (LVS EN ISO 4136:2013 - Graujoša testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirzienā stiepes pārbaude (ISO 4136:20132))
  • Stiepes tests (LVS EN ISO 6892-1:2020 - Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1.daļa:Testa metode istabas temperatūrā ( ISO 6892-1:2019))
  • Laušanas tests (LVS EN ISO 9017:2018 - Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšanā.  Laušanas tests (ISO 9017:2017))
  • Makroskopiskā metināto šuvju pārbaude (LVS EN ISO 17639: 2013 - Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude (ISO 17639:2003)).

Kontaktinformācija

Elmārs Madžulis


Sāremas 3, Rīga, LV-1005
+371-67370396

+371-22004290
Fax : +371-67820303

elmars.madzulis@tuv-nord.lv