MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Testēšana
  3. Konstrukciju un materiālu testēšana ar nesagraujošās kontroles metodēm (NDT)
  4. Ultraskaņas defektoskopija (UT)
  5. Forms
Pasūtītājs
Pasūtītāja kontakta persona
Produkcijas paraugs
Produkcijas ražotājs
1
2
Novērtēšanas veids / pakalpojums
Sertifikācija
Licenzijas zīme
EMC testēšana
Pievienotie dokumenti
Pievienotie dokumenti

Upload

Aizpildot šo pieteikumu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un:

 • pieteiktā produkcija nav iesniegta nevienai citai institūcijai; -
 • esmu iepazinies ar sertifikācijas / testēšanas procedūras norisiun nosacījumiem. 
 • apņemamies apmaksāt visus sertifikācijas / testēšanas izdevumus, kā tiks norādīts līgumā. 
 • apņemamies uz sava rēķina piegādāt dokumentāciju un paraugus, kas nepieciešami sertifikācijai / testēšanai
Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details