MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Testēšana
  3. Konstrukciju un materiālu testēšana ar nesagraujošās kontroles metodēm (NDT)
  4. Ultraskaņas defektoskopija (UT)
  5. Forms
Pasūtītājs
Pasūtītāja kontakta persona
Produkcijas paraugs
Produkcijas ražotājs
1
2
Novērtēšanas veids / pakalpojums
Sertifikācija
Licenzijas zīme
EMC testēšana
Pievienotie dokumenti
Pievienotie dokumenti

Upload

Aizpildot šo pieteikumu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un:

  • pieteiktā produkcija nav iesniegta nevienai citai institūcijai; -
  • esmu iepazinies ar sertifikācijas / testēšanas procedūras norisiun nosacījumiem. 
  • apņemamies apmaksāt visus sertifikācijas / testēšanas izdevumus, kā tiks norādīts līgumā. 
  • apņemamies uz sava rēķina piegādāt dokumentāciju un paraugus, kas nepieciešami sertifikācijai / testēšanai
In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.