MENU

Pieteikums sertifikaijai

Pasūtītājs
Pasūtītāja kontakta persona
Produkcijas paraugs
Produkcijas ražotājs
Novērtēšanas veids / pakalpojums
Pievienotie dokumenti

Aizpildot šo pieteikumu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un:

  • pieteiktā produkcija nav iesniegta nevienai citai institūcijai; -
  • esmu iepazinies ar sertifikācijas / testēšanas procedūras norisiun nosacījumiem. 
  • apņemamies apmaksāt visus sertifikācijas / testēšanas izdevumus, kā tiks norādīts līgumā. 
  • apņemamies uz sava rēķina piegādāt dokumentāciju un paraugus, kas nepieciešami sertifikācijai / testēšanai