Kapilārā metode (PT)

Kapilārā/ penetrācijas metode (PT) Testēšanas metode: LVS EN ISO 23277:2015 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Metināto šuvju testēšana ar penetrāciju. Pieņemšanas līmeni".

Metodes pamatā ir šķidrumu kapilāro īpašību izmantošana.

Ar šo metodi atklāj defektus, izmantojot radušos indikatora zīmējumus ar augstu optisko kontrastu (gan spilgtuma, gan krāsas) un platumu, kas pārsniedz defekta platumu.

Kontroles laikā uz detaļas uzklāj speciālu mitrinošu šķidrumu (iekļūstošo šķidrumu, penetrantu), kas kapilārās iedarbības rezultātā aizpilda virsmas defekta tukšās vietas. Pēc tam šo šķidrumu notīra no kontroles virsmas. Defekti kļūst redzami, kad kontroles virsmai tiek uzklāts attīstītājs, kurš uzsūc penetrantu, kas palicis defektu dobumos. Šī procesa rezultātā izveidojas sarkans indikatora zīmējums un attīstītāja baltā fona (krāsainā defektoskopija) vai ultravioletajos staros kļūst redzams luminiscējošs zīmējums (luminiscentā defektoskopija).

DARBĪBU SECĪBA KAPILĀRAJĀ PĀRBAUDĒ

Kapilārā metode (PT)

Aleksandrs Gavrišs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370396

Tel.: +371-25917020
Fax: +371-67820303
lab@tuv-nord.lv