Metināšanas operatoru sertifikācija

Personāla sertifikācijas centrs

Personāla sertifikācija notiek TUV Nord Baltik Personāla sertifikācijas centrā (turpmāk tekstā PS CENTRS), kurā ir ieviesta kvalitātes sistēma pēc LVS EN ISO/IES 17024 standarta prasībām (LATAK-S3-364), lai nodrošinātu kompetentu un objektīvu sertifikācijas procedūras norisi atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajiem personāla sertifikāciju reglamentējošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

 

SIA „TUV NORD Baltik” piedāvā sekojošus pakalpojumus personāla sertifikācijas jomā:

 

1. Metinātāju profesionālo kvalifikāciju sertificēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā balstoties uz sekojošiem Eiropas standartiem:

  • LVS EN ISO 9606-1 - Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1.daļa: Tēraudi;
  • LVS EN ISO 9606-2 - Metinātāju kvalifikācijas pārbaude - Kausēšanas metināšana - 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-3 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 3.daļa: Varš un vara sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-4 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 4.daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-5 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 5.daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi.
  • 18.07.2006 Ministru kabineta noteikumu Nr.588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" II nodaļa.
  • 07.06.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 47.4. apakšpunkts (PED 2014/68/ES).

 

2. Lodētāju, metināšanas operatoru un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana balstoties uz sekojošiem Eiropas standartiem:

  • LVS EN ISO 13585 - Cietlodēšana. Kvalifikācijas pārbaude lodētājiem un lodēšanas operatoriem;
  • LVS EN ISO 14732 - Metināšanas personāls. Metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai.
  • 07.06.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 47.4. apakšpunkts (PED 2014/68/ES).

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

Tel.: +371-29267763
Fax: +371-67820303
aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv