Metināšanas operatoru sertifikācija

Do you have any questions or comments? Contact us!
Personāla sertifikācijas centrs +371 67373138

Personāla sertifikācijas centrs

Tehnisko ekspertu SIA TUV NORD Baltik sertificē metināšanas operatorus un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītājus saskaņā ar sekojošā standarta prasībām:

  • Metināšanas operators, kontaktmetināšanas iekārtu iestatītājs LVS EN 14732:2013 "Metinātāji. Sakausējošās metināšanas operatoru un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju atestēšana pilnīgi mehanizētai un automatizētai metālmateriālu metināšanai".

Personāla sertifikācijas shēma (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori, metināšanas operatori un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāji)

Sertifikācijas process ietver:

1. Kandidāta reģistrācija.
Lai pieteiktos sertifikācijas procesam kandidāts vai kandidāta darba devējs aizpilda atbilstošu pieteikumu sertifikācijai, papildus iesniedzot sekojošus dokumentus:

  • Pases kopiju,
  • izglītības dokumenta par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu kopiju,
  • fotogrāfijas (4 x 5 cm 2 gab., pēc nepieciešamības).

Kandidātam vai kandidāta darba devējam ir jāiesniedz pieteikumu katrai sfērai atsevišķi.

2. Sagatavošana eksaminācijas procesam (dokumentācijas izskatīšana un informācijas apkopošana).

3. Kandidāta kompetences eksaminācija.

4. Nepieciešamo laboratorijas testu veikšana.

5. Kandidāta sertifikācija (kvalifikācijas sertifikāta piešķiršana).

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391