MENU

Izstrādājumu un metināmo savienojumu vizuālā testēšana

APMACĪBU SEMINĀRS: IZSTRĀDĀJUMU IN NETINĀMO SAVIENOJUMU VIZUĀLĀ TESTĒŠANA

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori)..

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Semināra programma:

 • Nesagraujošās testēšanas izvēles parametri
 • Vizuālās testēšanas priekšrocības un trūkumi
 • Terrminoloģija un pamatprincipi
 • Testēšanas posmi un nosacījumi
 • LVS EN ISO 17637 un LVS EN 13018 pamatjēdzieni
 • Prasības videi un personālām
 • Optiskās ilūzijas
 • Gaismas optika
 • Metināto savienojumu defekti un to klasifikācija
 • EN ISO 6520-1 īss apskats
 • Standartu prasības:
  • Standarta EN 1090-2 prasības
  •  Standarta EN ISO 5817 metināto savienojumu novērtēšanas kritēriji
 • Testēšanas aprīkojums
 • Mērinstrumenti un to pielietojums
 • Zināšanas pārbaudē
 • Jautājumi & atbildes. Sertifikātu izsniegšana.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv