MENU

Iespējamie darba vides riski un atbilstoši preventīvie pasākumi būvniecibā

APMACĪBU SEMINĀRS: IESPĒJAMIE DARBA VIDES RISKI UN ATBILSTOŠIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI BŪVNIECĪBĀ

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Semināra programma:

 • Svarīgākie traumatisma vai nelaimes gadījumu riska faktori būvniecībā un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Dažāda veida transporta negadījumi būvlaukumos un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi, veicot zemes darbus un strādājot tranšejās un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi darba aprīkojuma dēļ un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi ar dažādiem instrumentiem.
 • Priekšmetu uzkrišana un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Elektrotraumu risks un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Sprādzienbīstamības riski.
 • Troksnis, vibrācija, ķīmiskas vielas un putekļi būvniecībā.
 • Ergonomiskie riska faktori, mikroklimats un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas  zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv