MENU

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus

APMACĪBU SEMINĀRS: DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra noskatīšanās dod kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Semināra programma:

 • Darba aizsardzības plāns:
  •  Darba aizsardzības organizācija objektā;
  •  Darba vides uzraudzības nodrošināšana objektā;
  •  Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana, apsardzes sistēma un satiksmes organizēšana;
  •  Kārtība, tīrība un apgaismojums;
  •  Elektrodrošība;
  •  Ugunsdrošība;
  •  Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL);
  •  Darbinieku instruēšana un apmācība;
  •  Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana;
  •  Pirmā palīdzība un ziņošana par nelaimes gadījumiem;
  •  Darba aprīkojums un materiāli, to glabāšana;
  •  Celšanas darbi (kravas celtnis LIEBHERR 110 EC vai analogs);
  •  Mobilās tehnikas ekspluatācija;
  •  Paaugstinātas bīstamības darbi;
  •  Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv