MENU

Darba aizsardzības prasības, plānojot un veicot būvdarbus

APMACĪBU SEMINĀRS: DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, PLĀNOJOT UN VEICOT BŪVDARBUS

 Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h. 

Cena: vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

 

Semināra programma:

  • Prasības par pasūtītāja un DA koordinatoru pienākumiem;
  • Pasūtītāja pienākumi darba aizsardzības jomā;
  • Projekta vadītājs, būvuzraugs;
  • Darba aizsardzības koordinators;
  • Darba aizsardzības plāns;
  • Darba aizsardzības koordinatoru pienākumi;
  • Svarīgākie pienākumi darba aizsardzības jomā, kuri jāizpilda jebkuram darba devējam;
  • Būvdarbu veicēja iesniedzamo obligāto dokumentu saraksts;
  • Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visas darba vietas saskaņā ar LR spēka esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • Jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv