MENU

Darba aizsardzības prasības ceļu būvē un zemes darbos

APMACĪBU SEMINĀRS: DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS CEĻU BŪVĒ UN ZEMES DARBOS

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: vienam dalībniekam EUR 60,00, bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

 

Semināra programma:

 • Darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Darbinieka tiesības un pienākumi;
 • Svarīgākie darba vides riska faktori ceļu būvē un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Dažāda veida transporta (ceļu satiksmes) negadījumi un atbilstošie preventīvie pasākumi;
 • Nelaimes gadījumi, strādājot blakus smagajai tehnikai, traktortehnikai un atbilstošie preventīvie pasākumi;
 • Nelaimes gadījumi, veicot zemes darbus un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Darba aprīkojuma radītie nelaimes gadījumi un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Elektrotraumu risks un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Svarīgākie darba vides riska faktori ceļu būvē un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Nelaimes gadījumi ar dažādiem instrumentiem un atbilstoši preventīvie pasākumi;
 • Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv