MENU

Darba aizsardzība būvobjektos

APMACĪBU SEMINĀRS: DARBA AIZSARDZĪBA BŪVOBJEKTOS

DRĪZ BŪS PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Semināra programma:

 • Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus
 • Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos
 • Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
 • Ugunsdrošības noteikumi
 • Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju
 • Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
 • Darba aizsardzības prasības darba vietās
 • Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus
 • Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļu
 • Noteikumi par bīstamajām iekārtām
 • Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā
 • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu
 • Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība
 • Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā
 • Jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv