MENU

Betona konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 13670. Būvniecības procesi un būvuzraudzība.

APMACĪBU SEMINĀRS: BETONA KONSTRUKCIJAS SASKAŅĀ AR LVS EN 13670. BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA. EIROKODEKSU UN STANDARTU LIETOŠANA DARBU IZPILDEI.

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija: 

Visas betona konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Padziļinātais seminārs par betona konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā. 

Semināra programma:

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām.
 • 6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 1990 principi.
 • Betona konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie normatīvi, eirokodeksi un to saimes standarti.
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 13670 un 13369.
 • Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida.
 • Kvalitātes prasības galvenajiem būvmateriāliem, Betonam, stiegrojumam.
 • Kvalitātes prasības savienojumiem.
 • Norādījumi par darbu izpildi “ EXC” klases un nepieciešamās pārbaudes.
 • Būvkonstrukciju un būvdarbu izpildes piekaides.
 •  Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma).
 • Operatīvās kvalitātes pārbaudes un defektu labošana.
 • Praktiski piemēri.
 •  Diskusijas.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas  zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv