Naftas un gāzes iekārtas

Do you have any questions or comments? Contact us!

Degvielas uzpildes stacijas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība» veicam degvielas uzpildes staciju (DUS) tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā
 • kārtējās daļējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas reizi 12 mēnešos
 • kārtējās pilnās tehniskās pārbaudes tiek veiktas reizi 12 gados
 • ārpuskārtas tehniskās pārbaudes
 • kā arī piedāvājam veikt degvielas uzpildes staciju elektromērījumus.

Rezervuāri

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"  veicam rezervuāru tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās pārbaudes tiek veiktas pirms rezervuāru reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā.
 • kārtējās tehniskās pārbaudes:

         - pilnās tehniskās pārbaudes
         - daļējās tehniskās pārbaudes.

Cauruļvadi naftas un gāzes produktu transportēšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība"  veicam maģistrālo cauruļvadu tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms maģistrālo cauruļvadu reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā.
 • kārtējās pārbaudes lietošanas laikā tiek veiktas ne retāk kā reizi 4 gados, pamatojoties uz cauruļvadu valdītāja organizēto tehnisko analīžu, diagnostikas un testu rezultātiem.

Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība" veicam sašķidinātas naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms staciju reģistrēšanas Bīstamo iekārtu reģistrā
 • kārtējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas staciju lietošanas laikā
 • ārpuskārtas tehniskās pārbaudes.

Autotransporta līdzekļi cisterni bīstamo kravu pārvadāšanai

Transportējamās spiedieniekārtās

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 538 «Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība» un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 «Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām» veicam transportējamo spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes sekojošiem iekārtu veidiem:

 • piestiprinātās cisternas (autocisternas)
 • cisternkonteineri
 • noņemamās cisternas
 • portatīvās cisternas
 • ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas un citas cisternas, kas noteiktas Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR nolīgums), 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9. klases bīstamo vielu pārvadāšanai ar autotransportu.

Dabas gāzes iekārtas

Veicam periodiskās tehniskās pārbaudes katlu māju gāzes saimniecībās pēc valdītāja pieteikuma saskaņā ar TUV NORD Baltik "Gāzes iekārtu pārbaudes instrukciju".

Liana KivlinaInspekcijas vadītājs
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005
+371 24990980

Tel.: +371 20015367
inspekcija@tuv-nord.lv