MENU

Elektromērījumi

Elektromērījumi

Veicam:

  • zemējuma pretestības
  • izolācijas pretestības
  • fāzes 0 mērījumus

bīstamajām iekārtām saskaņā ar atsevišķu veidu bīstamo iekārtu reglamentējošo dokumentāciju un TUV NORD Baltik metodiku M 9902-069 «Elektromērījumu un pretestības mērījumu metodika».

Veicam elektromērījumus šādām bīstamām iekārtām:

  • lifti un eskalatori
  • kravas celtņi un pacēlāji
  • degvielas uzpildes stacijas
  • rezervuāri
  • spiedieniekārtu kompleksi.

Igors Svikša

Inspekcijas vadītājs
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005
+371-67373136

+371-28457583
Fax : + 371-67820303

inspekcija@tuv-nord.lv