MENU

Celšanas iekārtas

Lifti

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 «Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” veicam tehniskās pārbaudes:

 • elektriskiem liftiem
 • hidrauliskiem liftiem.

Veicam pirmreizējās tehniskās pārbaudes pirms lifta nodošanas ekspluatācijā, kārtējās tehniskās pārbaudes, ārpuskārtas tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās pārbaudes tiek veiktas pirms liftu reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā
 • kārtējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 12 mēnešos
 • ārpuskārtas tehniskās pārbaudes tiek veiktas pēc liftu tehnisko parametru izmaiņām, pēc ēkas vai būves rekonstrukcijas vai kapitālā remonta un tml..

Kravas celtņi

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība" veicam kravas celtņu tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms kravas celtņu reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā
 • daļējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas reizi 12 mēnešos
 • kārtējās pinās tehniskās pārbaudes tiek veiktas reizi 3 gados
 • ka arī piedāvājam kravas celtņu elektromērījumus un sliežu nivelēšanas mērījumus.

Pacēlāji cilvēku celšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 137 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība» veicam pacēlāju tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms pacēlāju reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā
 • kārtējās pārbaudes tek veiktas reizi 12 mēnešos.

Eskalatori un konveijeri

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 636 "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību" veicam eskalatoru un konvejeru tehniskās pārbaudes:

 • pirmreizējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas pirms eskalatoru un konveijeru reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā
 • kārtējās tehniskās pārbaudes tiek veiktas periodiski to lietošanas laikā, ne retāk kā reizi 12 mēnešos.
 • ārpuskārtas tehniskās pārbaudes.

Andrejs Moisejenko


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67373136

+371-28457583
Fax : +371-67820303

inspekcija@tuv-nord.lv