Uzņēmumu energoaudits

Uzņēmumu energoaudits

Enerģijas izmaksas ir kļuvušas par nozīmīgu izdevumu daļu daudzos ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos. Energointensīvās nozarēs, kā piemēram, papīra ražošana, metāla apstrāde u.tml., enerģijas izmaksas sastāda līdz pat 20-50% no kopējām ražošanas izmaksām. Tomēr gandrīz katrā uzņēmumā atrodami neefektīvi procesi vai tehnoloģijas, kas patērē lieku enerģijas daudzumu, - pārāk lielas jaudas iekārtas, neregulējami sūkņi un dzinēji, noplūdes kompresoru sistēmās, nevajadzīga apgaismojuma lietošana un līdzīgi nevajadzīgi patērētāji. Labākais risinājumus izmaksu samazināšanā ir energoefektivitātes potenciāla identificēšana un attiecīgo uzlabojumu veikšana.

Rūpnieciskā energoaudita veikšanas galvenais mērķis ir gūt objektīvu priekšstatu par enerģijas patēriņu uzņēmumā un identificēt energoefektivitātes paaugstināšanas rentablos pasākumus, kuri samazina enerģijas patēriņu un ļauj ietaupīt enerģijas izmaksas. Rūpnieciskais energoaudits ir nozīmīgs solis katram uzņēmumam neatkarīgi no tā izmēra un veida. Energoaudita laikā tiek analizēts uzņēmuma kopējais enerģijas patēriņš (iekļaujot elektroenerģiju, siltumenerģiju, degvielu un citus patērētos enerģijas veidus), un identificēti iespējamie uzlabojumi.

Enerģijas patēriņa vadības un tehnisko pasākumu īstenošana var sniegt būtiskus enerģijas un enerģijas izmaksu ietaupījumus rūpniecības uzņēmumos. Energoaudita ziņojumā tiek iekļauti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa energoefektivitātes pasākumi, lai veicinātu turpmāku enerģijas patēriņa tendenču analīzi un efektivitātes uzlabošanu uzņēmumā.

 

                                        Uzņēmuma energoaudita soļi

Obligātās prasības uzņēmuma energoaudita veikšanai

Saeima 2016. gada 3. martā ir pieņēmusi Energoefektivitātes likumu, kura galvenais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu gan valsts sektorā, gan uzņēmumos. Likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem (pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā — 43 miljonus euro) un lielajiem patērētājiem, kuru elektroenerģijas patēriņš gadā ir lielāks par 500 MWh, regulāri jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāievieš energopārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam. Lielo uzņēmumu sarakstu katru gadu līdz 1.decembrim izveido Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot uzņēmuma pēdējā apstiprinātā pārskata perioda datus.

Pirmais energoaudits ir jāveic gada laikā pēc uzņēmuma iekļaušanas lielo uzņēmumu sarakstā. Kārtējais energoaudits veicams reizi četros gados.

 

 

Kontaktinformācija

Artūrs KamendersUzņēmumu energoaudita vadītājs
arturs.kamenders@tuv-nord.lv
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005

Tel.: +371-27036603