Ēku energoaudits un energosertifikācija

Ēku energoaudits un energosertifikācija

Ēku energoefektivitātes novērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma prasībām. Ēkas energoaudita ietvaros, neatkarīgs eksperts veic ēkas apsekošanu, vēsturisko enerģijas patēriņa datu analīzi un nepieciešamos mērījumus, novērtē ēkas inženierkomunikāciju darbību (apkures, ventilācijas, dzesēšanas, karstā ūdens sagatavošanas u.c. sistēmas) un norobežojošo konstrukciju stāvokli un identificē energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Energoaudita ietvaros tiek izveidots ēkas enerģijas patēriņa aprēķina modelis, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi", kas ļauj precīzi noteikt ietaupījumu no ēkā veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem.

Ēkas energoaudits ļauj precīzi novērtēt ēkas enerģijas izmaksu samazinājuma potenciālu gan no ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas, gan iedzīvotāju paradumu maiņas u.tml. pasākumiem. Detalizēts ēkas energoaudits ir obligāta prasība, lai saņemtu Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējumu ēkas renovācijai.

Pēc veiktā ēkas energoaudita tiek sagatavots ēkas energosertifikāts, kas apliecina ēkas enerģijas patēriņu un esošo energoefektivitāti. Energosertifikāts tiek sagatavots gan esošām, gan projektējamām ēkām:

 

Kontaktinformācija

Artūrs KamendersUzņēmumu energoaudita vadītājs
arturs.kamenders@tuv-nord.lv
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005

Tel.: +371-27036603