Atestiranje zavarivača

Atestiranje zavarivača

Jedno od elementarnih aktivnosti odjela tehničke inspekcije TÜV Product certification je kvalifikacija osoblja za zavarivanje, tj. Atestiranje zavarivača i kvalifikacija postupaka zavarivanja prema Pravilniku o tlačnoj opremi NN 135/05, Dodatak I, točka 3.1.2.

Atestacija zavarivača je aktivnost definirana cijelim nizom normi kao što su HRN EN 287-1, HRN EN 9606-2/3/4, HRN EN 1418, ASME sec. IX.

Sve ove norme definiraju zavarivanje kao vještinu koja je svojstvena određenom broju ljudi da mogu uz usmena ili pismena uputstva i sa svojim sposobnostima ostvariti kvalitetni zavareni spoj.