Atestiranje pogona

Atestiranje pogona

Kvalifikacija postupaka zavarivanja je aktivnost definirana nizom normi HRN EN 15614 i ASME sec. IX.

Smisao kvalifikacije postupka zavarivanja je da proizvođač sa svojom opremom, radionicom, osobljem i sa svojim sustavom osiguranja kvalitete dokaže sposobnost ostvarivanja kvalitetnog zavarenog spoja prema pisanim uputstvima.

Kvaliteta zavarenog spoja kod kvalifikacije osoblja za zavarivanje i kod kvalifikacije postupaka zavarivanja se dokazuje raznim metodama razornog i nerazornog ispitivanja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN 17025, za sve metode koje se koriste za ispitivanje zavarenih uzoraka.

Uzorci će biti pripremljeni za metode razornog ispitivanja i to:

  1. Savijanje preko definiranog trna,
  2. kidanje,
  3. makro i mikro ispitivanje,
  4. ispitivanje tvrdoće,
  5. ispitivanje žilavosti na definiranoj temperaturi.

Prije razornih ispitivanja uzorci će proći ispitivanja nerazornim metodama i to:

  1. magnetno ispitivanje,
  2. penetrantsko ispitivanje,
  3. ispitivanje prozračivanjem

Uloga TÜV Product certification u kvalifikaciji osoblja i postupaka zavarivanja definirana je naročito na području proizvodnje tlačne opreme s direktivom PED (Pressure Equipment Directive), 97/23/EC ili Pravilnikom o tlačnoj opremi NN 135/05, Dodatak I, točka 3.1.2.

Prednost TÜV NORD Adriatic je da se mogu izdati certifikati zavarivača i postupaka zavarivanja za hrvatsko tržište i za tržište EU.

Inspektori TÜV Product certification posjeduju ovlaštenja dobivena od matične kuće TÜV Nord, Hamburg da mogu raditi kvalifikacije osoblja i postupaka zavarivanja za vanjsko tržište, tj. Tržište EU.