MENU
 1. Usluge
 2. Tehnička inspekcija
 3. Atestiranje pogona

Atestiranje pogona

Kvalifikacija postupaka zavarivanja je aktivnost definirana nizom normi HRN EN 15614 i ASME sec. IX.

Smisao kvalifikacije postupka zavarivanja je da proizvođač sa svojom opremom, radionicom, osobljem i sa svojim sustavom osiguranja kvalitete dokaže sposobnost ostvarivanja kvalitetnog zavarenog spoja prema pisanim uputstvima.

Kvaliteta zavarenog spoja kod kvalifikacije osoblja za zavarivanje i kod kvalifikacije postupaka zavarivanja se dokazuje raznim metodama razornog i nerazornog ispitivanja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN 17025, za sve metode koje se koriste za ispitivanje zavarenih uzoraka.

Uzorci će biti pripremljeni za metode razornog ispitivanja i to:

 1. Savijanje preko definiranog trna,
 2. kidanje,
 3. makro i mikro ispitivanje,
 4. ispitivanje tvrdoće,
 5. ispitivanje žilavosti na definiranoj temperaturi.

Prije razornih ispitivanja uzorci će proći ispitivanja nerazornim metodama i to:

 1. magnetno ispitivanje,
 2. penetrantsko ispitivanje,
 3. ispitivanje prozračivanjem

Uloga TÜV Product certification u kvalifikaciji osoblja i postupaka zavarivanja definirana je naročito na području proizvodnje tlačne opreme s direktivom PED (Pressure Equipment Directive), 97/23/EC ili Pravilnikom o tlačnoj opremi NN 135/05, Dodatak I, točka 3.1.2.

Prednost TÜV Croatia je da se mogu izdati certifikati zavarivača i postupaka zavarivanja za hrvatsko tržište i za tržište EU.

Inspektori TÜV Product certification posjeduju ovlaštenja dobivena od matične kuće TÜV Nord, Hamburg da mogu raditi kvalifikacije osoblja i postupaka zavarivanja za vanjsko tržište, tj. Tržište EU. 

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.