MENU
  1. Usluge
  2. Tehnička inspekcija
  3. Atestiranje pogona

Atestiranje pogona

Kvalifikacija postupaka zavarivanja je aktivnost definirana nizom normi HRN EN 15614 i ASME sec. IX.

Smisao kvalifikacije postupka zavarivanja je da proizvođač sa svojom opremom, radionicom, osobljem i sa svojim sustavom osiguranja kvalitete dokaže sposobnost ostvarivanja kvalitetnog zavarenog spoja prema pisanim uputstvima.

Kvaliteta zavarenog spoja kod kvalifikacije osoblja za zavarivanje i kod kvalifikacije postupaka zavarivanja se dokazuje raznim metodama razornog i nerazornog ispitivanja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN 17025, za sve metode koje se koriste za ispitivanje zavarenih uzoraka.

Uzorci će biti pripremljeni za metode razornog ispitivanja i to:

 1. Savijanje preko definiranog trna,
 2. kidanje,
 3. makro i mikro ispitivanje,
 4. ispitivanje tvrdoće,
 5. ispitivanje žilavosti na definiranoj temperaturi.

Prije razornih ispitivanja uzorci će proći ispitivanja nerazornim metodama i to:

 1. magnetno ispitivanje,
 2. penetrantsko ispitivanje,
 3. ispitivanje prozračivanjem

Uloga TÜV Product certification u kvalifikaciji osoblja i postupaka zavarivanja definirana je naročito na području proizvodnje tlačne opreme s direktivom PED (Pressure Equipment Directive), 97/23/EC ili Pravilnikom o tlačnoj opremi NN 135/05, Dodatak I, točka 3.1.2.

Prednost TÜV Croatia je da se mogu izdati certifikati zavarivača i postupaka zavarivanja za hrvatsko tržište i za tržište EU.

Inspektori TÜV Product certification posjeduju ovlaštenja dobivena od matične kuće TÜV Nord, Hamburg da mogu raditi kvalifikacije osoblja i postupaka zavarivanja za vanjsko tržište, tj. Tržište EU. 

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details