ISO 50001:2018

Zbog velikih potreba za energijom, a sve manje dostupnih zaliha fosilnih goriva, što donosi sve više cijene goriva, ali i zbog negativnog utjecaja korištenja fosilnih goriva na okoliš – efekt „staklenika“, energetska (ne)učinkovitost se iskazuje kao problem od najvećeg značaja u svijetu posljednjih godina. Problem upravljanja energijom je posebno izražen u industriji kao velikom potrošaču energije.

U namjeri da se smanje troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja energijom danas je jedan od ključnih čimbenika razvoja uspješnog poslovanja privrednih subjekata.

Upravo je to svrha standarda ISO 50001:2018, koji podupire kompanije i druge organizacije u razvoju sustava i procesa projektiranih da se poveća njihova energetska učinkovitost.

Cilj seminara

Učinkovita obuka osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja energijom.

Osposobljavanje za provođenje samostalnih internih audita u svojim organizacijama

Program seminara

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

  • Zahtjevi standarda ISO 50001:2018
  • Problematika uvođenja i primjene sustava
  • Postupci i slijed provedbe audita:
    • Priprema za audit
    • Provođenje audita
    • Pisanje izvještaja
  • Zahtjevi za auditora

Tko može sudjelovati

Sve odgovorne osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za sustav upravljanja energijom, svi stručnjaci koji žele steći potrebna znanja za primjenu EN ISO 50001 u vlastitoj organizaciji s ciljem stjecanja EN ISO 50001 certifikata, svi koji se bave internim auditom ili to planiraju, te svi drugi koji žele naučiti kako se uvodi, primjenjuje, održava ili ocjenjuje sustav upravljanja energijom. Tehnička znanja nisu preduvjet sudjelovanja na seminaru.

 

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 50001:2018, od TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-nord.com/hr