MENU

ISO 37001:2016

Korupcija te zašto primijeniti ISO 37001

Korupcija je sveprisutni problem koji izaziva ozbiljne ekonomske i političke problem te narušava povjerenje javnosti u državu i gospodarstveni sektor.

Sa korupcijom rastu troškovi poslovanja, dovodi do neizvjesnosti u gospodarstvu te umanjuje kvalitetu proizvoda i usluga

Norma IS0 37001 Sustav upravljanja antikorupcijom ima cilj pomoći organizacijama u borbi protiv mita uspostavom kulture etičnosti, transparentnosti i sukladnosti sa zakonima. Iako norma ne može jamčiti da mita više neće biti, ona može pomoći organizacijama da uspostave učinkovite mjere za njegovo suzbijanje i sprječavanje.

Norma će pomoći organizacijama da svojo upravi, ulagačima, poslovnim suradnicima, zaposlenicima i drugim dionicima zajamče da poduzimaju učinkovite korake u suzbijanju mita.

 

CILJ EDUKACIJE:  

Upoznavanje sa normom.

Prednosti i korist od implementacije

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr