ISO 45001:2018 seminar za interne auditore

PROGRAM EDUKACIJE: 

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:

 • Sigurnost i zaštita zdravlja
 • Specifikacija ISO 45001:2018
 • Zakonski i drugi zahtjevi
 • Elementi sustava ISO 45001:2018  prema specifikacijama
 • Postupci i slijed provedbe audita:
  • priprema za audit
  • provedba audita
  • pisanje izvještaja
  • korektivne i preventivne mjere
 • Završna provjera znanja

 

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 45001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 45001:2018  od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-nord.com  ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-nord.com/hr