MENU
  1. Usluge
  2. Certifikacija sustava
  3. Staklenički plinovi

Verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova

Prilikom uspostave akreditacijskog sustava za verifikatore, iskoristili smo resurse članice grupe iz Češke i uspostavili suradnju na ovome području, te Vam možemo ponuditi uslugu verifikacije emisija stakleničkih plinova od strane certifikacijske kuće TÜV NORD Češka, članice TÜV NORD GROUP, za koju radimo u Hrvatskoj sukladno hrvatskim propisima.

Potvrda o akreditaciji izdana je od strane Češke akreditacijske agencije na temelju procjene ispunjenih akreditacijskih kriterija u skladu sa normom CSN ISO 14065:2008 i Uredbom Komisije (EU) hr. 600/2012.

Na sljedećoj poveznici nalazi se potvrda Češke akreditacijske agencije, gdje se ujedno i navodi da TÜV NORD Czech, s.r.o. po ovoj akreditaciji radi i u Republici Hrvatskoj:

Naravno, u mogućnosti smo vam pružiti kao TÜV Croatia d.o.o. sljedeće usluge iz područja zaštite okoliša:

 • izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša;
 • izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš;
 • izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politike i mjera;
 • izrada i verifikacija izvješća i posebnih elaborata o emisijama u okoliš.
 • provodimo osposobljavanja osoblja organizacija za izradu godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova
 • provodimo osposobljavanja internih auditora u navedenom području uz povezivanje sa ostalim sustavima u organizaciji

Za sva daljnja pitanja i upite vezane uz Verifikaciju stakleničkih plinova, stojimo na raspolaganju.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details