SCC - sigurnosne liste za dobavljače

Certifikacija osoblja i sustava za izvođenje radova visokog rizika

SCC certifikat (Safety Checklist Contractors) potvrđuje da tvrtke i njihovi zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša (SHE - Safety, Health and Environmental protection - management system).

Certifikacija Sigurnosti

Radi izbjegavanja nesreća koje koče proizvodni proces i štete ugledu klijenta, nužno je predočiti dokaze da organizacija dobavljača udovoljava tehničko - sigurnosnim zahtjevima klijenta, osobito u industrijskim sektorima s kritičnom sigurnošću. SCC certifikat dokazuje da se interni procesi dobavljača mjere i nadziru prema najboljim praksama u upravljanju rizicima, te da su sukladni s njima.

Područje Primjene

SCC međunarodna je norma primjenjiva za proizvođače i pružatelje usluga, neovisno o tome jesu li postali podugovarači. Pomoću SCC sustava unapređuje se sigurnost tvrtke koja obavlja opasne poslove. Posjedovanje SCC certifikata jamči da opasne poslove obavljaju organizacije čiji su zaposlenici prikladno obučeni te profesionalno upravljanje i čvrstu obvezanost pitanjima sigurnosti.

SCC - Zahtjevi za Obukom Izvršitelja Poslova I Voditelja

Za razne nesreće i incidente može se okriviti nedostatno znanje ili manjak svijesti o rizicima koji postoje kod izvršitelja radova ili voditelja poslova. Stoga se značajna poboljšanja u upravljanju sigurnošću mogu postići boljom i češćom obukom djelatnika usmjerenom na pitanja sigurnosti na radu s ciljem podizanja razine znanja i vještina te razvoja svijesti o sigurnosti. Dobra obuka i odgovarajuće upute, osobito za rad u opasnim uvjetima od velike su važnosti za sprečavanje nesreća i incidenata. Poglavlje 3 SCC kontrolne liste posebnu pažnju posvećuje obuci i dokazima o zahtijevanim kvalifikacijama po pitanju sigurnosti za izvršitelje radova te njihove nadglednike. Vodeći računa o ovom zahtjevu SCC norme, a posebno slijedeći moto „Mi činimo svijet sigurnijim“ TÜV NORD Adriatic stvorio je preduvjete za obuku i certifikaciju osoblja prema SCC zahtjevima. Obukom i testiranjem djelatnika kod ovlaštenog neovisnog tijela za certifikaciju, djelatnici stječu pravo na posjedovanje SCC putovnice i certifikata koji vrijedi 10 godina. SCC putovnica i certifikat predstavljaju ulaznicu za većinu gradilišta širom Europe. Do sada smo uspješno obučili i testirali više od 1500 djelatnika iz raznih organizacija prema SCC dokumentima 017 i 018.

Prednosti SCC Sustava

Poboljšanjem sigurnosti na tržištu dobavljača i smanjenjem nesreća na terenu mogu se spasiti ljudski životi i spriječiti štete u okolišu.

Napomena

B-VCA / VOL-VCA certifikat je nizozemska verzija njemačkog SCC certifikata tako da su ove dvije norme kompatibilne jedna s drugom te tko posjeduje jednu od tih zadovoljava sve uvjete dobavljača za izvođenje radova visokog rizika! TÜV NORD Adriatic - TÜV NORD GROUP u mogućnosti Vam je ponuditi certifikaciju osoblja kao i sustava prema SCC zahtjevima, obratite nam se s povjerenjem!