ISO 45001

Sustav upravljanja zdravljem i sigurošću na radu

ISO 45001 daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremiti i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Specifikacija ISO 45001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.

Politika sustava mora sadržavati ciljeve koji se odnose na stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu ovisno o utvrđenim i planiranim rizicima. Ciljevi koji se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu moraju biti uspostavljeni i održavani na svim relevantnim funkcijama i razinama unutar organizacije i gdje je moguće mjerljivi.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni kontakt obrazac i pošaljite nam ga.