MENU
  1. Usluge
  2. Certifikacija sustava
  3. ISO 9001

ISO 9001

U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena - upravo ovim redoslijedom. Prešutno je poznato da se kvaliteta podrazumijeva (tako da se o njoj uopće ne razgovara), da se rok dogovara, a o cijeni se pregovara. Ovaj pristup je u kratkom vremenu uzdigao npr. japansko tržište iznad svih drugih. Ono što kupac najviše pamti je kvaliteta. Nakon što je posao zaključen i realiziran, rok više nije važan, cijena se s vremenom zaboravi i ostaje jedino zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom.

Kao pokušaj odgovora na sve glasnije zahtjeve na \"sigurnost\" kvalitete krenulo se u izdavanje normi serije ISO 9001, te odmah potom i na potvrde primjene zahtjeva ove norme u tvrtkama s različitom djelatnosti.

Ove potvrde zahtjeva norme ISO 9001 provode neovisne institucije kroz tzv. certifikaciju, nakon čega se izdaje certifikat o primijenjenosti zahtjeva, ili poznatije certifikat ISO 9001. Ovaj certifikat je iznimno brzo zauzeo vrlo važno mjesto i postao prepoznatljiv znak tvrtki koje u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga. U certificiranju teorijski nema ograničenja, tako da se mogu certificirati npr.: proizvodne i uslužne djelatnosti, bolnice, škole, fakulteti, instituti, obrti, tvrtke ili obrti s 1 zaposlenim i multinacionalne kompanije. I svi su vrlo brzo potvrdili činjenicu da su, osim što im je to donijelo popravak pozicije na tržištu (bolji image i povjerenje), ostvarili i znatne unutarnje uštede. Na kraju se uspješnost svakog poteza analizira ipak samo kroz povećanje profita. Značaj ovog procesa uočava se u činjenici da je zanimanje za certifikaciju poraslo u odnosu na zadnjih pet godina 3-4 puta.

Certificiranje i nadzor TÜV Croatia

Usluge certificiranja vašeg sustava osiguranja kvalitete prema DIN EN ISO 9001 obuhvaćaju sljedeće:

 1. Priprema za certifikacijski audit - Predaudit.
  Kao jednu od opcija, ako želite, rado ćemo provesti predaudit. Predaudit sadrži pripremu za audit, provjeru dokumentacije i provođenje audita uključujući i izdavanje izvještaja o uočenim nedostacima. Cilj predaudita je zabilježiti slabe točke QM podloga (dokumentacije) i implementiranja sustava kvaliteta.
 2. Ocjena QM dokumentacije.
  Ova aktivnost sadrži ispitivanje i ocjenu važećih QM podloga (QM priručnik, procedure, radne instrukcije i slično).
 3. Certifikacijski audit.
  U certifikacijskom auditu ocjenjujemo primjenu vaše QM dokumentacije i djelotvornost vašeg QM sustava. Audit provode auditori koji imaju ovlaštenje od strane TÜV CERT. Certifikacijski audit sadrži planiranje i provođenje audita, službeni izvještaj i izdavanje certifikata, registriranje u TÜV CERT (licenca) i primjena TÜV CERT znakova u reklamne svrhe.
 4. Nadzorni auditi. 
  Kroz vrijeme važenja certifikata radi optimiranja Vašeg QM sustava provodimo godišnje nadzorne audite. Nadzorni audit uključuje ocjenu izmijenjenih QM podloga, planiranje i provođenje audita te izdavanje izvještaja, uključujući i registriranje u TÜV CERT.

Certifikat koji dobijete nakon uspješno provedenog audita izdaje TÜV CERT i matična kuća TÜV NORD i potpuno su jednaki kao da ste certifikaciju proveli direktno s TÜV organizacijom u Njemačkoj. Certifikaciju provode domaći stručnjaci, pa dokumentaciju nije potrebno prevoditi na strani jezik. 

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni upitnik i pošaljite nam ga.

Ukoliko želite grupnu certifikaciju, molimo Vas da uz dolje navedeni upitnik popunite i anex upitnika.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details