ISO 50001 – Sustavi upravljanja energijom

Energetsko certificiranje

Zbog velikih potreba za energijom novih tržišta u razvoju (Kina, Indija,…), sve manjih dostupnih zaliha fosilnih goriva, te u svezi s navedenim sve viših cijena goriva, ali i negativnog utjecaja korištenja fosilnih goriva na okoliš - efekt„staklenika“, energetska (ne) učinkovitost se iskazuje kao problem od najvećeg značaja u svijetu posljednjih godina. Problem gospodarenja energijom je posebno izražen u industriji kao velikom potrošaču energije.

U namjeri da se smanje troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja energijom danas je jedan od ključnih čimbenika razvitka uspješnog poslovanja gospodarskih subjekata.

Upravo je to svrha standarda ISO 50001, koji podupire kompanije i druge organizacije u razvoju sustava i procesa projektiranih da se poveća njihova energetska učinkovitost. Definiranjem i implementacijom sustava upravljanja energijom organizacije:

  • Definiraju „Energetsku politiku“ i upoznaju zaposlenike sa istom
  • Imenuju rukovoditelja (manager) za energiju / Predstavnika uprave za energiju
  • Identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije
  • uspostavljaju energijsku osnovicu za praćenje energetske učinkovitosti
  • Utvrđuju i nadziru potrošače energije
  • Kontinuirano unapređuju EnMS, optimiziraju procese bitne za potrošnju energije
  • Redovito (najmanje godišnje) ocjenjuju učinkovitost sustava upravljanja energijom

Certificirane kompanije profitiraju kroz smanjenje troškova energije i investicijskih troškova, kao i kroz trajnu optimizaciju energetske učinkovitosti i bolje marketinške mogućnosti vezane za poboljšanu troškovnu učinkovitost. Nadalje, optimizacijom potrošnje energije smanjuje se emisija CO2, a učvršćuje svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša.

ISO 50001 certifikat TUV NORD Cert-a nudi sigurnu potvrdu nezavisnog tijela da je organizacija razvila aktivan sustav upravljanja energijom koji služi kao dokaz dioničarima, upravi, kupcima, bankama, osiguravajućim društvima i nadležnim institucijama da je učinkovito korištenje energije ozbiljan korporativni cilj organizacije.

Uvjereni smo da je to izazov i prilika i za menadžere u Vašoj organizaciji da iskažu visoku svijest o potrebi očuvanja okoliša, ali prije svega da optimalnim gospodarenjem energijom unaprijede poslovanje procesa kojim rukovode, a tvrtka certifikatom TUV NORD-a bude sposobna dokazati isto svim zainteresiranim stranama.

Ukoliko trebate certifikaciju prema ISO 50001, ili savjet, slobodno nas nazovite ili popunite i dostavite nam dolje navedeni kontakt obrazac.