MENU

ISO 50001:2011 – Sustavi upravljanja energijom

  1. Usluge
  2. Certifikacija sustava
  3. ISO 50001

Energetsko certificiranje

Zbog velikih potreba za energijom novih tržišta u razvoju (Kina, Indija,…), sve manjih dostupnih zaliha fosilnih goriva, te u svezi s navedenim sve viših cijena goriva, ali i negativnog utjecaja korištenja fosilnih goriva na okoliš - efekt„staklenika“, energetska (ne) učinkovitost se iskazuje kao problem od najvećeg značaja u svijetu posljednjih godina. Problem gospodarenja energijom je posebno izražen u industriji kao velikom potrošaču energije.

U namjeri da se smanje troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja energijom danas je jedan od ključnih čimbenika razvitka uspješnog poslovanja gospodarskih subjekata.

Upravo je to svrha standarda ISO 50001:2011, koji podupire kompanije i druge organizacije u razvoju sustava i procesa projektiranih da se poveća njihova energetska učinkovitost. Definiranjem i implementacijom sustava upravljanja energijom organizacije:

  • Definiraju „Energetsku politiku“ i upoznaju zaposlenike sa istom
  • Imenuju rukovoditelja (manager) za energiju / Predstavnika uprave za energiju
  • Identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije
  • uspostavljaju energijsku osnovicu za praćenje energetske učinkovitosti
  • Utvrđuju i nadziru potrošače energije
  • Kontinuirano unapređuju EnMS, optimiziraju procese bitne za potrošnju energije
  • Redovito (najmanje godišnje) ocjenjuju učinkovitost sustava upravljanja energijom

Certificirane kompanije profitiraju kroz smanjenje troškova energije i investicijskih troškova, kao i kroz trajnu optimizaciju energetske učinkovitosti i bolje marketinške mogućnosti vezane za poboljšanu troškovnu učinkovitost. Nadalje, optimizacijom potrošnje energije smanjuje se emisija CO2, a učvršćuje svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša.

ISO 50001certifikat TUV NORD Cert-a nudi sigurnu potvrdu nezavisnog tijela da je organizacija razvila aktivan sustav upravljanja energijom koji služi kao dokaz dioničarima, upravi, kupcima, bankama, osiguravajućim društvima i nadležnim institucijama da je učinkovito korištenje energije ozbiljan korporativni cilj organizacije.

Uvjereni smo da je to izazov i prilika i za menadžere u Vašoj organizaciji da iskažu visoku svijest o potrebi očuvanja okoliša, ali prije svega da optimalnim gospodarenjem energijom unaprijede poslovanje procesa kojim rukovode, a tvrtka certifikatom TUV NORD-a bude sposobna dokazati isto svim zainteresiranim stranama.

Ukoliko trebate certifikaciju prema ISO 50001:2011, ili savjet, slobodno nas nazovite ili popunite i dostavite nam dolje navedeni upitnik.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.