ISO 22301:2019

ISO 22301

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management Systems - BCM)
Osiguravanje kontinuiteta poslovanja u slučaju kritičnih događaja

Nepredviđeni događaji te problemi s proizvodnjom i nabavom iz inozemstva mogu nanijeti ozbiljnu poslovnu štetu tvrtkama i drugim organizacijama. U kontekstu globalizacije i internacionalizacije poslovanja, različiti nekontrolirani utjecaji poput prirodnih katastrofa, političke nestabilnosti, nefunkcionalnosti ili potpunog otkazivanja IT sustava često imaju dalekosežne posljedice na poslovne rezultate. Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management Systems - BCM) uz pomoć prethodno definiranih planova za postupanje u kriznim situacijama, kao preventivnim mjerama, može osigurati kontinuitet poslovanja i umanjiti štetne posljedice na poslovne procese.

Uvođenjem i implemetiranjem BCM-a u poslovanje tvrtke osigurava se veći stupanj sigurnosti svih poslovnih procesa i pozitivno utječe na povećanje povjerenja korisnika i klijenata. TÜV NORD Adriatic putem certifikacijskog audita i izdavanjem certificikata BCMS-a potvrđuje usklađenost tvrtke s međunarodnim standardom ISO 22301.

Ograničenje štete - zadržavanje sposobnosti nastavka poslovanja

Poslovni procesi u svim sektorima ranjivi su na poremećaje i smetnje, kako u malim i srednjim, tako i u velikim poduzećima. Glavni razlog je sve veća potreba za informatizacijom i digitalizacijom poslovnih procesa dok, s druge strane, korištenje usluga outsourcinga i integracija u mreže međunarodnog partnerstva između ostalog podrazumijeva da i krize koje se događaju u udaljenim zemljama mogu značajno utjecati na situaciju kod kuće.

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) predstavlja alat za razvoj planova za hitne slučajeve te nudi priliku za održavanje poslovanja čak i u izvanrednim situacijama ili za ubrzano ponovno uspostavljanje poslovanja nakon prekida izazvanog nekim incidentom. Planovi za održavanje kontinuiteta poslovanja mogu osigurati poslovni opstanak tvrtke te smanjiti financijske i nematerijalne štete na najmanju moguću razinu.
Operativna sigurnost poduzeća - povjerenje korisnika

Certifikacijom BCM sustava od strane stručnjaka TÜV NORD Adriatic, organizacije i tvrtke dobivaju neovisnu i kvalificiranu ocjenu djelotvornosti i pouzdanosti svog Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Certifikacija se temelji na međunarodnom standardu ISO 22301, a certificirana organizacija ili tvrtka dobivanjem certifikata povećavaju pozitivan učinak na kupce i poslovne partnere. Implementacijom i uspostavljanjem BCM-a organizacija ili tvrtka potvrđuje da će ostati funkcionalna čak i ako se pojave ozbiljni nepredviđeni događaji, te da je pouzdan dobavljač ili vanjski suradnik, a posebno za kritična područja poslovanja.

Certifikat se izdaje nakon uspješno provedenog certifikacijskog audita i vrijedi tri godine. Godišnjim nadzornim auditima provodi se nadzor i kontrola kojima se potvrđuje da su kriteriji i zahtjevi standarda kontinuirano održavani i ispunjeni.

 

 

Više informacija

Više informacija o ovoj usluzi možete zatražiti putem e-maila na tuv-croatia@tuv-nord.com