ISO 22000/FSSC

Sustav upravljanja sigurnošću hrane

Norma ISO 22000 objavljena je od Međunarodnog udruženja za norme (ISO) s ciljem postavljanja praktičnog okvira za usklađivanje različitih zahtjeva i standarda u jedan globalno prihvaćen standard za sigurnost hrane.

On definira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane kada organizacija u lancu hrane treba dokazati svoju sposobnost kontrole opasnosti za sigurnost hrane kako bi osigurale da je hrana sigurna u trenutku konzumacije.

Standard potiče prihvaćanje procesnog pristupa i potrebu za definiranjem odgovornosti i mjera kontrole za sve sudionike u lancu hrane. Naglašava ispunjenje zahtjeva za uspostavom učinkovite komunikacije između proizvođača, dobavljača i kupaca, dodatne zahtjeve za provjerom mjera kontrole, zahtjev za neprekidnim preispitivanjem efikasnosti i učinkovitosti sustava te implementacijom HACCP principa u kombinaciji s primjenom preduvjetnih programa.

ISO 22000 namijenjena je svim organizacijama koje sudjeluju u lancu hrane (od proizvođača hrane za životinje, primarnih proizvođača do konačnih kupaca kao i proizvođača materijala koji dolaze u dodir sa hranom, te proizvođača dodataka) koje potencijalno mogu prouzročiti kontaminaciju hrane, bez obzira na njihovu veličinu i organiziranost.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni kontakt obrazac i pošaljite nam ga.

 

Certifikacija prema FSSC 22000

Jedan od osnovnih ciljeva primjene ove nove certifikacijske sheme je prihvaćanje norme ISO 22000 od strane trgovačkih lanaca, koji su primjenu te norme do sada osporavali s objašnjenjem da nejasno i nepotpuno definira zahtjeve prema preduvjetnim programima, a koji su neophodni u kontroli potencijalnih opasnosti.

Nova shema certifikacije sustava sigurnosti hrane uključuje primjenu zahtjeva norme ISO 22000, ISO 22003 te primjenu dodatnih zahtjeva kroz dokument PAS 220:2008, definiran od British Standard Institute (BSI), te zahtjeva postavljenih od GFSI udruženja. Prihvaćanje sheme FSSC-a od strane GFSI udruženja je veliki plus za sve one tvrtke koje su već primijenile zahtjeve ISO 22000 kao i za one koje su namjeravale ići u primjenu tih zahtjeva. Zaključak proizlazi iz spoznaje da udruženje Globalna inicijativa za sigurnost hrane, (Global Food Safety Iniative -GFSI) koju čine vodeći međunarodni trgovački lanci i dobavljači podržava vrlo priznate certifikacijske sheme kao što su IFS, Međunarodna norma za hranu (International Featured Standard) i British Retail Consortium Global Food Standard - BRC. FSSC shema uz već navedene (IFS i BRC) biti će šesta shema certifikacije priznata od strane navedenog međunarodnog udruženja trgovaca i dobavljača.

Ova shema certifikacije je namijenjena svim organizacijama koje se bave preradom ili proizvodnjom: proizvoda životinjskog podrijetla (isključene klaonice), lako kvarljivih proizvoda od povrća, kombiniranih proizvoda, proizvoda s dugim rokom trajanja, ambalažnog materijala za prehrambene proizvode, aditiva, vitamina, bio kultura i drugih dodatka hrani.

Tvrtke koje su već certificirane prema ISO 22000 a pripadaju prerađivačkom dijelu lanca hrane trebati će samo uskladiti procese sa dodatno postavljenim zahtjevima.

Više informacija potražite na http://www.fssc22000.com/

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni kontakt obrazac i pošaljite nam ga.