ISO 20000-1 Informacijske tehnologije

ISO 20000-1

Sustav upravljanja IT uslugama (IT SMS)
Kako demonstrirati kvalitetu

Kako integrativna komponenta mnogih radnih procesa i proizvoda rada, informacijska tehnologija ima presudan utjecaj na ekonomsku održivost svih vrsta organizacija što predstavlja jedan od važnih razloga zašto sve više odgovornih osoba u organizacijama aktivno razmatra tu temu. Opskrbni lanci sve većeg broja uslužnih i proizvodnih procesa bazirani su na IT platformi.

Na kraju, definirane karakteristike IT proizvoda, opreme i usluga određuju njihovu ekonomsku vrijednost te je od presudne važnosti osigurati najvišu razinu njihove pouzdanosti, funkcionalnosti i sigurnosti, kao i istovremeno moći je demonstrirati vanjskom okruženju.

Kako zajamčiti kvalitetnu uslugu

Certifikat prema standardu ISO 20000-1 demonstrira da je vaša organizacija u mogućnosti planirati IT procese te ih implementirati i poboljšavati istovremeno ispunjavajući zahtjeve međunarodnih standarda. Standard obuhvaća sve zahtjeve menadžmenta sustava koji se uspostavljaju tijekom procesa implementacije Sustava upravljanja IT uslugama (IT SMS) i primjenjuje se na sve organizacije koje u svojoj ponudi nude usluge upravljanja IT uslugama. Ispunjavanjem zahtjeva standarda ISO 20000-1 organizacije jamče kvalitetu svojih usluga i u smislu objektivnog dokaza certifikacije komunicirati svim zainteresiranim stranama da su pouzdan partner s isplativom uslugom i naglaskom na želje i potrebe kupaca. Time dugoročno osiguravate konkurentske prednosti i jačate svoju poziciju i položaj na tržištu.

Priprema za certificiranje u skladu s ISO 20000-1 sastoji se od kolekcije unaprijed definiranih procesa, funkcija i uloga u odnosu na IT infrastrukturu organizacija u svojstvu preporuka najboljih praksi u formiranju kvalitetne baze za pružatelje usluga baziranih na IT proizvodima. Standard je općeprihvaćen i kod davatelja internetskih usluga, a u potpunosti je usuglašen i s ITIL-om.

Prednosti certifikacije prema ISO 20000-1

Certifikacija prema standardu ISO 20000-1 donosi brojne prednosti:

  • Učinkovito i učinkovito oblikovanje IT procesa
  • Dokaz o sposobnosti pružanja specifičnih IT usluga prema zadanim uvjetima (poput SLA ugovora)
  • Neprekidno poboljšavanje IT usluga putem isprobanih procesa i metoda
  • Sprječavanje kvarova, grešaka i otkazivanja sustava
  • Učinkovitije korištenje resursa i povećanje produktivnosti u osnovnoj djelatnosti
  • Povećano zadovoljstvo i povjerenje kupaca
  • Povećanje transparentnosti unutar Organizacije

 

 
Više informacija

Više informacija o ovoj usluzi možete zatražiti putem e-maila na tuv-croatia@tuv-nord.com