MENU
 1. Usluge
 2. Certifikacija sustava
 3. ISO 14001

ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem

Danas se očekuje da se u upravljanju organizacijom moraju uključiti aspekti okoliša kao bitne odrednice u razvoju.

Međunarodna norma EN ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem organizacije.

Iskustva u primjeni sustava upravljanja okolišem potvrđuju kako je to odličan okvir za inovativni razvoj baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa. Ona daje okvir za strukturiran i sustavan pristup i upravljanje interakcijama između organizacije i okoliša. A okoliš je zemlja, zrak, voda, biljni i životinjski svijet ali i ljudi koji tu žive. Ova norma je također kompatibilna s drugim sustavima upravljanja.

Sustav upravljanja okolišem (EMS) uključuje ustrojstvo organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem.

Osnovni elementi EMS-a su:

 • odluka rukovodstva o potrebi uvođenja sustava
 • definiranje politike upravljanja okolišem
 • planiranje aktivnosti
 • provođenje planiranog
 • mjerenje rezultata
 • ocjena rezultata i
 • kontinuirano poboljšanje.

Međunarodna norma ISO 14001 namijenjena je organizacijama koje žele:

 • uvesti, provoditi i poboljšavati EMS sustav
 • osigurati djelovanje u skladu s usvojenom politikom
 • dobiti certifikat od strane nezavisne organizacije
 • osigurati da EMS organizacije bude u skladu sa zahtjevima norme.

Norma ISO 14001 zahtjeva da organizacija oblikuje svoju politiku upravljanja okolišem i definira ciljeve, a sve to uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima.

Certifikat koji dobijete nakon uspješno provedenog audita izdaje TÜV NORD CERT i matična kuća TÜV NORD i potpuno su jednaki kao da ste certifikaciju proveli direktno s TÜV organizacijom u Njemačkoj. Certifikaciju provode domaći stručnjaci, pa dokumentaciju nije potrebno prevoditi na strani jezik.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni upitnik i pošaljite nam ga.

Ukoliko želite grupnu certifikaciju, molimo Vas da uz dolje navedeni upitnik popunite i anex upitnika.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.