MENU
  1. Usluge
  2. Certifikacija sustava
  3. ISO 14001

ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem

Danas se očekuje da se u upravljanju organizacijom moraju uključiti aspekti okoliša kao bitne odrednice u razvoju.

Međunarodna norma EN ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem organizacije.

Iskustva u primjeni sustava upravljanja okolišem potvrđuju kako je to odličan okvir za inovativni razvoj baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa. Ona daje okvir za strukturiran i sustavan pristup i upravljanje interakcijama između organizacije i okoliša. A okoliš je zemlja, zrak, voda, biljni i životinjski svijet ali i ljudi koji tu žive. Ova norma je također kompatibilna s drugim sustavima upravljanja.

Sustav upravljanja okolišem (EMS) uključuje ustrojstvo organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem.

Osnovni elementi EMS-a su:

 • odluka rukovodstva o potrebi uvođenja sustava
 • definiranje politike upravljanja okolišem
 • planiranje aktivnosti
 • provođenje planiranog
 • mjerenje rezultata
 • ocjena rezultata i
 • kontinuirano poboljšanje.

Međunarodna norma ISO 14001 namijenjena je organizacijama koje žele:

 • uvesti, provoditi i poboljšavati EMS sustav
 • osigurati djelovanje u skladu s usvojenom politikom
 • dobiti certifikat od strane nezavisne organizacije
 • osigurati da EMS organizacije bude u skladu sa zahtjevima norme.

Norma ISO 14001 zahtjeva da organizacija oblikuje svoju politiku upravljanja okolišem i definira ciljeve, a sve to uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima.

Certifikat koji dobijete nakon uspješno provedenog audita izdaje TÜV NORD CERT i matična kuća TÜV NORD i potpuno su jednaki kao da ste certifikaciju proveli direktno s TÜV organizacijom u Njemačkoj. Certifikaciju provode domaći stručnjaci, pa dokumentaciju nije potrebno prevoditi na strani jezik.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni upitnik i pošaljite nam ga.

Ukoliko želite grupnu certifikaciju, molimo Vas da uz dolje navedeni upitnik popunite i anex upitnika.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details