ISO 14001

ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem

Danas se očekuje da se u upravljanju organizacijom moraju uključiti aspekti okoliša kao bitne odrednice u razvoju.

Međunarodna norma ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem organizacije.

Iskustva u primjeni sustava upravljanja okolišem potvrđuju kako je to odličan okvir za inovativni razvoj baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa. Ona daje okvir za strukturiran i sustavan pristup i upravljanje interakcijama između organizacije i okoliša. A okoliš je zemlja, zrak, voda, biljni i životinjski svijet ali i ljudi koji tu žive. Ova norma je također kompatibilna s drugim sustavima upravljanja.

Sustav upravljanja okolišem (EMS) uključuje ustrojstvo organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem.

Osnovni elementi EMS-a su:

 • odluka rukovodstva o potrebi uvođenja sustava
 • definiranje politike upravljanja okolišem
 • planiranje aktivnosti
 • provođenje planiranog
 • mjerenje rezultata
 • ocjena rezultata i
 • kontinuirano poboljšanje.

Međunarodna norma ISO 14001 namijenjena je organizacijama koje žele:

 • uvesti, provoditi i poboljšavati EMS sustav
 • osigurati djelovanje u skladu s usvojenom politikom
 • dobiti certifikat od strane nezavisne organizacije
 • osigurati da EMS organizacije bude u skladu sa zahtjevima norme.

Norma ISO 14001 zahtjeva da organizacija oblikuje svoju politiku upravljanja okolišem i definira ciljeve, a sve to uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima.

Certifikat koji dobijete nakon uspješno provedenog audita izdaje TÜV NORD CERT i matična kuća TÜV NORD i potpuno su jednaki kao da ste certifikaciju proveli direktno s TÜV organizacijom u Njemačkoj. Certifikaciju provode domaći stručnjaci, pa dokumentaciju nije potrebno prevoditi na strani jezik.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni kontakt obrazac i pošaljite nam ga.