ISO 37001

ISO 37001 Antikorupcijski standard

ISO 37001
Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
Anti-Bribery Management Systems

 

Povećajte transparentnost poslovanja prvim međunarodno priznatim certifikatom u borbi protiv mita i korupcije

 

ISO 37001 navodi zahtjeve i daje smjernice za implementaciju, održavanje, pregled i unaprjeđenje sustava upravljanja za suzbijanje mita.

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanjem nižih razina, osobito u području javne nabave.

Dva najveća problema koji iznimno utječu na percepciju osoba i organizacija, bilo da su aktivni u javnom ili privatnom sektoru su — mito i korupcija. Identifikacija procesa i situacija u oba zahvaćena sektora u kojima se najčešće nailazi na mito i korupciju nije moguća bez političke volje u javnom sektoru i uprava u privatnom poduzetništvu.

 

Ovaj standard predstavlja pregled efikasnih procesa i mjera ustanovljenih prema PDCA (plan-do-check-act) metodi koja podrazumijeva uspostavu procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih zahtjeva standarda za suzbijanje podmićivanja.

Sustav može biti samostalan ili se može integrirati u cjelokupni sustav upravljanja. ISO 37001 primjenjiv je za sve organizacije, bilo da su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

 

Ključne prednosti implementacije standarda:

  • analiza i procjena lokacija najizloženijih riziku primanja mita
  • implementacija sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja
  • podrška razvoju i unapređenju sustava upravljanja protiv primanja mita

 

Certifikacijom uvjerite dionike i investitore u operativnu sigurnost vaše organizacije i provođenje mjera za sprječavanje primanja mita.

 

 

AUTORSKI TEKST, Zabranjeno je prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja bez izričite dozvole autora.