MENU
    1. Usluge
    2. Certifikacija sustava
    3. HACCP

HACCP

Promjene na tržištu hrane uslijed globalizacije, usvajanje novih prehrambenih navika, te kontinuiranog povećanja zahtjeva od strane potrošača, nameću svim sudionicima u lancu hrane nove standarde s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) međunarodni je priznat \"alat\" koji već 50 godina na sustavan način omogućava sprečavanje ili u najvećoj mogućoj mjeri smanjenje rizika u procesu proizvodnje, pripreme i skladištenja hrane.
HACCP principi dio su Zakona o hrani Republike Hrvatske (NN 81/13), čija primjena je postala obveza za sve subjekte u industriji hrane od 1. siječnja 2009. godine.

Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

Ocjenu stupnja ispunjenja standarda provodi neovisno ovlašteno certifikacijsko tijelo i to je jedina priznata metoda provjere ispunjavanja zahtjeva samog standarda. Certifikat o sukladnosti sustava kupcu daje potvrdu da su nastojanja organizacije uložena u zadovoljavanje standarda doista i provedena.

Zahtjevi HACCP-a mogu biti implementirani u bilo koji dio lanca hrane, počevši od primarne proizvodnje i prerade pa do trenutka potrošnje.

Prihvaćenost HACCP sustava kao jednog od najefikasnijih sustava na međunarodnoj razini potvrđena je ugradnjom HACCP principa u sve standarde vezane za hranu kao i u zakonsku regulativu pojedinih država.

HACCP principi dio su Zakona o hrani Republike Hrvatske (NN 46/07), čija primjena je postala obveza za sve subjekte u industriji hrane od 1. siječnja 2009. godine.

Ukoliko trebate certifikaciju ili savjet, slobodno nam se obratite telefonom ili jednostavno popunite dolje navedeni upitnik i pošaljite nam ga.

Ukoliko želite grupnu certifikaciju, molimo Vas da uz dolje navedeni upitnik popunite i anex upitnika.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details